สารถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สารถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันและชาวไทยของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในราชอาณาจักรไทยร่วมกับประชาชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ และทรงพระวิริยะอุตสาหะในการอนุรักษ์ศิลปะและหัตถกรรมไทย ตลอดจนการส่งเสริมผู้ประกอบการในชุมชน

สหรัฐฯ และไทยเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 190 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้ เราจึงตั้งตาคอยที่จะได้ทำงานร่วมกับไทยต่อไป เพื่อถักทอสายใยระหว่างชุมชนอเมริกัน ไทย และนานาประเทศให้ยิ่งแน่นแฟ้น

ในวันอันเป็นมงคลยิ่งนี้ เราขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงประสบแต่สันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งขอให้ชาวไทยถึงพร้อมด้วยความสุขกายสุขใจเช่นเดียวกัน