แถลงการณ์โดยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เอเดรียน วัตสัน เกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศไทยของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ เจค ซัลลิแวน

แถลงการณ์โดยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เอเดรียน วัตสัน
เกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศไทยของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ เจค ซัลลิแวน

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ เจค ซัลลิแวน เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม โดยจะพบกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างการเข้าพบ นายเจค ซัลลิแวน จะยืนยันความสำคัญของความเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาและความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ตลอดจนหารือเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ในระดับทวิภาคีและระดับโลก

###