สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคน เนื่องในโอกาสวันชาติไทย

สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคน เนื่องในโอกาสวันชาติไทย
5 ธันวาคม 2566

ในนามของสหรัฐอเมริกา ผมขอแสดงความยินดีกับราชอาณาจักรไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

ในปีนี้สหรัฐฯ และไทยเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 190 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงความเข้มแข็งของพันธไมตรีที่ยืนนานของเรา สหรัฐฯ ยินดีกับรัฐบาลใหม่ของไทย และจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเราสองประเทศให้แน่นแฟ้นต่อไป ในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ เราตั้งตารอที่จะร่วมกับไทยดำเนินการตามแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใต้แถลงการณ์ดังกล่าว เราจะยกระดับความร่วมมือของเราในหลากหลายด้าน ได้แก่ การขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับมือกับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขระดับโลก การกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงของเรา การส่งเสริมหลักประชาธิปไตยที่ครอบคลุม และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

ขอแสดงความยินดีกับชาวไทยทุกท่านในโอกาสสำคัญนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ไทยเป็นเพื่อน หุ้นส่วน และพันธมิตรของเรา ขอให้ท่านทั้งหลายมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีข้างหน้านี้