สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคนเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคน เนื่องในโอกาสวันชาติไทย
5 ธันวาคม 2565

ในนามของสหรัฐอเมริกา ผมขอแสดงความยินดีกับราชอาณาจักรไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

ในปีที่ผ่านมานี้ สหรัฐฯ และไทยได้เสริมสร้างความร่วมมือและพันธไมตรีของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไทยเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยบรรลุผลสำเร็จ และเราได้จัดการหารือยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐฯ กับไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ความร่วมมือระหว่างเรามีความสำคัญและครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านพลังงานและความยั่งยืน ไปจนถึงความมั่นคงในภูมิภาค ขณะที่เราก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลอง 190 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต สหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การสาธารณสุข ตลอดจนสายใยระหว่างประชาชนของเราที่มีอยู่แล้วให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ในปีที่จะมาถึง ขณะที่เราทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือตามกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก และการดำเนินงานตามแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ ชื่นชมความเป็นผู้นำของไทยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและทั่วโลก

ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวไทยทุกท่านในวันสำคัญนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ไทยเป็นเพื่อน หุ้นส่วน และพันธมิตรของเรา ขอให้ท่านทั้งหลายมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีข้างหน้านี้