สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคนเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

สารจากรัฐมนตรีแอนโทนี เจ. บลิงเคนเนื่องในโอกาสวันชาติไทย
5 ธันวาคม 2564

ในนามของสหรัฐอเมริกา ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

กว่าสองศตวรรษแห่งมิตรภาพ สหรัฐฯ และไทยได้เสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ตั้งแต่การค้าระดับทวิภาคี การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ไปจนถึงการสาธารณสุข เรามุ่งมั่นยกระดับสัมพันธภาพด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสุขภาพ ตลอดจนไมตรีระหว่างประชาชนของเราทั้งสองชาติ อันจะกระชับพันธไมตรีและความร่วมมือของเราต่อไป ในปีที่จะมาถึงนี้ ขณะที่เราร่วมกันฟื้นฟูชาติให้กลับมาเฟื่องฟูและแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังผ่านพ้นการระบาดใหญ่ของโรควิด-19 สหรัฐฯ ขอชื่นชมบทบาทการเป็นผู้นำของไทยในภูมิภาคนี้และทั่วโลก

ขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวไทยทุกคนในวันสำคัญนี้ และขอให้ท่านทั้งหลายประสบสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีข้างหน้านี้