คำแถลงโดยโฆษกทำเนียบขาว เจน ซากี เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2566 ของสหรัฐอเมริกา

คำแถลงโดยโฆษกทำเนียบขาว เจน ซากี เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี 2566 ของสหรัฐอเมริกา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เราภูมิใจที่สหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของเราในการยกระดับการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเปิดกว้าง ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอเมริกา และธำรงภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเสนอเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีหน้า เพราะเรามุ่งมั่นขยายและสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ และเราขอขอบคุณมิตรสหายสมาชิกเอเปคที่สนับสนุนสหรัฐฯ ในบทบาทดังกล่าว

เป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีแฮร์ริส คือ การเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งและพึ่งพาได้ของสมาชิกเอเปค ตลอดจนกำหนดวิถีทางสู่โอกาส ความมั่งคั่ง และการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับเราร่วมกันทุกฝ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เรมอนโด พร้อมด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เอกอัครราชทูตไท และคณะทำงานของเรากำลังพัฒนากรอบเศรษฐกิจภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ร่วมกับหุ้นส่วนของสหรัฐฯ เอกสารดังกล่าวจะระบุถึงวัตถุประสงค์ที่เรามีร่วมกันในด้านต่าง ๆ ซึ่งสำคัญต่ออนาคตของเรา อาทิ การอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ มาตรฐานสำหรับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การลดการปล่อยคาร์บอนและพลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บลิงเคน ยังได้เดินทางเยือนภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในสัปดาห์นี้ เพื่อสานต่อพันธไมตรีทางการทูตที่สำคัญและผลักดันประเด็นที่เราให้ความสนใจอย่างสูงร่วมกันต่อไป

สหรัฐฯ มุ่งมั่นร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิด ในฐานะเจ้าภาพเอเปคปี 2565 รวมถึงเปรู ในฐานะเจ้าภาพเอเปคปี 2567 ตลอดจนบรรดาสมาชิกเอเปคในประเด็นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของเราทั้งหลาย