เอกอัครราชทูตเดวีส์เปิดงานสัมมนา “From Barriers to Bridges”