อุปทูต ไมเคิล ฮีธ บรรยายพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร