อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตปีเตอร์ เฮย์มอนด์ และ ดร.โจแอนน์ ฮิปโปลิตเยือนจังหวัดอ่างทอง