อัครราชทูตที่ปรึกษานำเสนอนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพที่ American Corner แห่งใหม่