หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยให้ครูและนักเรียนในภาคเหนือของไทย หายใจด้วยอากาศที่สะอาดขึ้น