สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม YSEALI Summit ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต