พนักงานสถานทูตฯจัดวางต้นดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช