ถ้อยแถลงเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน–สหรัฐฯ