การฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือ หรือ “การัต” ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 25