ประกาศว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะแจ้งกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยของนายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่

นายกลิน เดวีส์ ว่าที่เอกอัครราชทูตประจำรัฐผู้รับจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 22 กันยายน 2558

นายกลิน เดวีส์ เป็นข้าราชการการทูตอาวุโสที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และก่อนหน้านั้น ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษด้านนโยบายเกาหลีเหนือ และผู้แทนสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รวมทั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มรองผู้ช่วยรัฐมนตรีและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีในสำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอกอัครราชทูตเดวีส์ยังเคยดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงในสำนักต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สำนักงานสารนิเทศ สำนักงานกิจการยุโรป ตลอดจนสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำหรับตำแหน่งการทูตประจำต่างประเทศนั้น เอกอัครราชทูตเดวีส์เคยไปปฏิบัติราชการในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศสและซาอีร์ (Zaire)

เอกอัครราชทูตเดวีส์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Foreign Service จากมหาวิทยาลัย Georgetown และปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติจาก National War College ที่ Fort McNair กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่านสมรสกับนางแจ็คเกอลีน เอ็ม. เดวีส์ และมีบุตรสาวสองคนและหลานสาวสองคน

เอกอัครราชทูตเดวีส์กล่าวถึงการเดินทางมาประเทศไทยว่า “ผมตั้งใจรอที่จะได้รู้จัก รับฟังและเรียนรู้ความคิดเห็นของคนไทยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อที่ผมจะได้เข้าใจประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจยิ่งของไทย เป้าหมายของผมคือ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนของประเทศเราทั้งสองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมมือกันทำงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความรุ่งเรืองของเราร่วมกัน”

เชิญอ่านประวัติเอกอัครราชทูตเดวีส์เพิ่มเติมได้ที่http://thai.bangkok.usembassy.gov/ambassador.html