คำแถลงของประธานาธิบดีบารัค โอบามา: 9/11

ณ รอยอดีตของอาคารแฝดที่ยิ่งใหญ่ ณ บริเวณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการกระทำอันหาญกล้าได้ช่วยระงับความระทมใจและการทำลายล้างที่รุนแรงยิ่งกว่านี้ และบริเวณด้านนอกกำแพงกระทรวงกลาโหมที่เราได้สร้างขึ้นใหม่ ทว่า ยังตรึงอยู่ในความทรงจำ ณ สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ และในมุมเงียบสงบทั่วประเทศ ในสัปดาห์นี้ พวกเราทุกคนร่วมกันรำลึกถึงโศกนาฏกรรมแห่งเดือนกันยายนเมื่อ 13 ปีก่อน  อีกครั้งหนึ่งที่เรายืนเคียงข้างเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่โศกเศร้าอาลัย  พวกเราขอยกย่องความกล้าหาญและความเสียสละโดยไม่คำนึงถึงตนเองของผู้ที่ออกมาให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ  เรารำลึกถึงความเข้มแข็งและคุณงามความดีที่นำเราพ้นห้วงทุกข์แห่งความสิ้นหวัง  และเหนือสิ่งอื่นใด พวกเราขอยืนยันถึงคุณค่าอันเป็นแก่นแท้ของเหตุการณ์วันที่ 11 เดือนกันยายน (9/11) นั่นคือ ความรัก ความเมตตากรุณาและการเสียสละ  และเราจะขอเชิดชูคุณค่านี้ไว้ในหัวใจแห่งชาติเราตลอดไป

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด เราจะไม่มีวันลืมวิญญาณที่ปราศจากความผิดที่ถูกยื้อแย่งไปในวันแห่งความมืดมนนั้น  วิญญาณของผู้ที่เป็นบิดามารดา บุตรหลาน พี่น้องและสามีภรรยาของบุคคลทุกชาติพันธุ์และทุกศาสนา   หมวกนิรภัยที่ฝุ่นจับ ตราเครื่องหมายที่ขัดเงาและถุงมือที่เปื้อนเขม่า เหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์เล็กๆ น้อยๆ ของบุคคลทั้งหลายที่ได้สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผู้อื่นได้รอดชีวิต  ทว่า เรื่องราวของผู้ที่จากไปและความงามของชีวิตพวกเขาจะส่องแสงเรืองรองให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง   การเสียสละของบุคคลจำนวนมากได้กำหนดคุณลักษณะถาวรของประเทศเรา และสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นประเทศที่เข้มแข็งขึ้นและมีความสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น   พวกเรายืนหยัดหาญกล้าไม่ระย่อ เพราะไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายใดจะเทียบได้กับคุณลักษณะของความเป็นหนึ่งของพวกเราหรือจะสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นเราได้

ในแต่ละปีที่ประเทศของเราแสดงความอาลัย ศรัทธาได้ฟื้นคืนแรงใจของเราและปลุกสำนึกในเป้าประสงค์ร่วมกันที่ได้ประจักษ์แก่เราอีกครั้งหลังเหตุการณ์โจมตีครั้งนั้น  คำสวดอธิษฐานและการพินิจไตร่ตรองอย่างถ่อมตนนำเราไปสู่หนทางที่เราก้าวเดินไปด้วยกัน และช่วยรักษาบาดแผลลึกที่ยังคงเจ็บปวดจากความสูญเสีย  คุณธรรมอันยืนยงเช่นนี้ค้ำจุนเราไว้ไม่เพียงแค่วันหนึ่งวันเดียว หากแต่เป็นทุกๆวัน
ในวาระครบรอบนี้ เราขอย้ำถึงเสรีภาพและความอดทนอดกลั้นอันเป็นค่านิยมพื้นฐานของอเมริกา และเป็นค่านิยมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคติสุญนิยมของเหล่าผู้ที่โจมตีเรา  ขอให้เราได้ขอบคุณชายและหญิงในเครื่องแบบทุกคนที่ปกป้องคุณค่าที่เราเชิดชูจากภัยคุกคามใหม่ๆ  และขอให้เราจดจำเหล่าผู้สละชีพเพื่อประเทศของเรา  ขอให้ศรัทธาของเราเป็นเครื่องเผยให้เห็นว่า แม้ค่ำคืนที่มืดมิดยิ่งก็ยังต้องเปิดทางให้แก่รุ่งอรุณอันเรืองรองยิ่งกว่า