รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารเรือสหรัฐอเมริกา คาร์โลส เดล โทโร เดินทางเยือนไทย 23-25 กรกฎาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารเรือสหรัฐอเมริกา คาร์โลส เดล โทโร เดินทางเยือนไทย 23-25 กรกฎาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการทบวงทหารเรือสหรัฐฯ คาร์โลส เดล โทโร จะเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม เพื่อเข้าพบผู้นำระดับสูงและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือไทย โดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกนับตั้งแต่สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัย ยกระดับสัมพันธไมตรีสหรัฐฯ-ไทย และส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

รัฐมนตรีเดล โทโร สาบานตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารเรือสหรัฐฯ คนที่ 78 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยมีหน้าที่ดูแลทหารเรือ นาวิกโยธิน กำลังสำรอง และเจ้าหน้าที่พลเรือนกว่า 900,000 ชีวิต และมีเป้าหมายหลักคือการรับมือกับความท้าทายเร่งด่วนอันดับต้น ๆ ที่กองทัพเรือและหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ ประสบ ซึ่งรวมไปถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีเดล โทโร สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาความมั่นคงแห่งชาติ จากวิทยาลัย Naval War College รวมถึงปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบอวกาศ จากสถาบัน Naval Postgraduate School และปริญญาโท สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัย George Washington University

Portrait of Secretary of the Navy Carlos Del Toro