รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางเยือนลิเวอร์พูล จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพมหานคร และโฮโนลูลู

รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางเยือนลิเวอร์พูล จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพมหานคร และโฮโนลูลู

ถ้อยแถลง
เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แอนโทนี เจ. บลิงเคน จะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฮาวาย ระหว่างวันที่ 9-17 ธันวาคม 2564

รัฐมนตรีบลิงเคนจะเดินทางเยือนลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร เป็นเมืองแรก ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและการพัฒนาของกลุ่มประเทศ G7 รัฐมนตรีบลิงเคนจะหารือกับสมาชิกของกลุ่ม G7 และประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม อันได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี และสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลากหลายประเด็น เช่น ประเด็นภูมิศาสตร์การเมืองและความมั่นคง การจัดตั้งกองกำลังของรัสเซียตามแนวชายแดนยูเครน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านข้อริเริ่ม Build Back Better World (B3W) วัคซีนโรคโควิด-19 และความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ตลอดจนการเติบโตในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

จากนั้นรัฐมนตรีบลิงเคนจะเดินทางเยือนอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม ในกรุงจาการ์ตา รัฐมนตรีบลิงเคนจะกล่าวปาฐกถาเรื่องความสำคัญของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และเน้นย้ำลักษณะสำคัญของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ กับอินโดนีเซีย ในมาเลเซีย รัฐมนตรีบลิงเคนจะผลักดันความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับมาเลเซียในการรับมือความท้าทายที่มีร่วมกัน ได้แก่ โรคโควิด-19 การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ตลอดจนการส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ในประเทศไทย รัฐมนตรีบลิงเคนจะยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อพันธไมตรีในสนธิสัญญาระหว่างสหรัฐฯ กับไทย การทำงานเพื่อฟื้นฟูทางเศรษฐกิจหลังการเกิดโรคระบาด และการรับมือสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยในแต่ละประเทศดังกล่าว รัฐมนตรีบลิงเคนจะกล่าวถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งขึ้นในพม่า ตลอดการเดินทางครั้งนี้ รัฐมนตรีบลิงเคนจะพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ผู้นำภาคประชาสังคม นักธุรกิจ และพนักงานสถานทูตสหรัฐฯ

สุดท้ายรัฐมนตรีบลิงเคนจะเดินทางไปยังโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ในวันที่ 17 ธันวาคม เพื่อพบกับพลเรือเอก จอห์น อากีลีโน ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก