ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เหือดแห้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน 2562 ภาพจาก: กลุ่มรักษ์เชียงของ

ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เหือดแห้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน 2562 ภาพจาก: กลุ่มรักษ์เชียงของ

ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เหือดแห้ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน 2562 ภาพจาก: กลุ่มรักษ์เชียงของ