รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2510

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาขอเสนอบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งมิตรภาพระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสหรัฐอเมริกา

ประมวลภาพชุดที่ 4 “รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2510

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2510 ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานศาลาไทยแก่สถาบัน East-West Center และทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากวิทยาลัย Williams College ตลอดการเสด็จประพาสนี้ พระองค์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสทั้งหมด 12 ครั้ง โดยครั้งที่ทำเนียบขาวนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างน่าจดจำยิ่งว่า พระองค์ทรงพบกับประธานาธิบดีจอห์นสันและภริยาไม่เพียงแต่ในฐานะประมุขของรัฐเท่านั้น ทว่าในฐานะสหายเก่าด้วย การเสด็จครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยี่ยมเยือนระหว่างมิตร

——————————-

ภาพ:

  • United States Information Service. The Eagle and the Elephant: Thai American Relations Since 1833, Bangkok, 1997
  • Government Public Relations Department Office of Prime Minister. King Bhumibol Adulyadej: Visits the United States of America, A Souvenir Album, Bangkok, 1995
  • AP Photos