รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2503

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาขอเสนอบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งมิตรภาพระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสหรัฐอเมริกา

ประมวลภาพชุดที่ 2 “รำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2503

33 ปีหลังการเสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีดไวท์ ดี. ไอเซนเฮาร์ ได้จัดงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำที่ทำเนียบขาวและได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนตัวกับพระองค์ ระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำรัส 14 ครั้ง รวมถึงพระราชดำรัสครั้งสำคัญที่รัฐสภาว่าด้วย “ความปรารถนาดีต่อกันและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสอง”

ชมประมวลภาพชุดที่ 1 “เฉลิมฉลองการเสด็จพระราชสมภพของพระปิยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย”

——————————-

ภาพ:

  • United States Information Service. The Eagle and the Elephant: Thai American Relations Since 1833, Bangkok, 1997
  • Government Public Relations Department Office of Prime Minister. King Bhumibol Adulyadej: Visits the United States of America, A Souvenir Album, Bangkok, 1995
  • AP Photos