สารจากเดวิด เฮล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านการเมือง เนื่องในโอกาสวันชาติไทย

สารจากเดวิด เฮล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านการเมือง
เนื่องในโอกาสวันชาติไทย

5 ธันวาคม 2563

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ส่งคำทักทายมายังท่านทั้งหลายเนื่องในวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นโอกาสให้เราคิดทบทวนถึงพันธมิตรที่เข้มแข็งและยาวนานระหว่างสหรัฐฯ และไทย

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 187 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสอง มิตรภาพของเรามีหลายแง่มุม ทั้งยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ที่เรามีร่วมกัน

เมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว มิชชันนารีชาวอเมริกัน นายแพทย์แดน บีช แบรดลีย์ (หมอบรัดเลย์) เป็นแพทย์ชาวตะวันตกคนแรกที่เดินทางไปเยือนไทย และได้นำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างวัคซีนไปด้วย และตั้งแต่นั้นมา ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมมือกันพัฒนายารักษาโรคบางโรคที่ร้ายแรงที่สุดในโลกขึ้น รวมทั้งโรคโควิด-19

ในเดือนกันยายน สหรัฐฯ และไทยเป็นพันธมิตรในสนธิสัญญากันมาครบ 65 ปี กองทัพของเราได้ต่อสู้ร่วมกันนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา ปัจจุบัน กองทัพของสหรัฐฯ และไทย เข้าร่วมในการฝึกคอบร้า โกลด์ อันเป็นการฝึกซ้อมทางทหารครั้งสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และในปีนี้ด้วยเช่นกันที่เราได้เปิดตัวการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างสหรัฐฯ และไทย ไปจนถึงหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ซึ่งข้อริเริ่มทั้งสองนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของสหรัฐฯ เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และเพื่อเอกราชของชาติไทย

อเมริกาและไทยได้เป็นมิตร คู่ค้า และพันธมิตรตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา เราหวังว่าจะได้เป็นเพื่อนที่ดีและมั่นคงต่อกันไปอีก 2 ศตวรรษข้างหน้าและสืบต่อไป