คำกล่าวโดยอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เกว็น คาร์ดโน ณ พิธีรำลึกขบวนการเสรีไทย

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

คำกล่าวโดยอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เกว็น คาร์ดโน
พิธีรำลึกขบวนการเสรีไทย

2 กันยายน 2565

สวัสดีค่ะ ดิฉันขอขอบคุณสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้และมีความมุ่งมั่นพยายามเสมอมาที่จะให้ชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของขบวนการเสรีไทย ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านประธานองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กรุณามาเป็นประธานพิธีในวันนี้ สุดท้ายนี้และสำคัญที่สุด ดิฉันขอขอบคุณครอบครัวเหล่าวีรชนจากขบวนการเสรีไทย ที่เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยืนยาวระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมรำลึกถึงผู้กล้าหาญแห่งขบวนการเสรีไทยที่เสียสละตนเป็นอย่างยิ่งในการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพของประเทศไทย เรื่องราวของพวกเขาเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงความสำคัญของมิตรภาพอันยาวนานระหว่างเราทั้งสองชาติ ขบวนการเสรีไทยเป็นเรื่องราวแห่งความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ ทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้เราทราบถึงความสำคัญของผลประโยชน์ที่หยั่งรากลึกในการปกป้องอธิปไตยของชาติอันเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้น ๆ ที่เราทั้งสองชาติมีร่วมกัน

อาสาสมัครเสรีไทยได้รับความเคารพ ชื่นชม และรักใคร่อย่างมากจากเพื่อนร่วมปฏิบัติการชาวอเมริกัน งานของเสรีไทยถือเป็นรากฐานสำคัญแห่งชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร แม้ไทยจะประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรชาติอื่น ๆ แต่สหรัฐฯ ก็ไม่เคยถือว่าไทยเป็นข้าศึกในสงครามแต่อย่างใด แต่กลับสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่สำคัญยิ่งกับขบวนการเสรีไทย หลังสิ้นสุดสงคราม กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ โต้แย้งและยืนยันว่า “ไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและเอกราช มีอธิปไตยเฉกเช่นเดิม ทั้งยังปกครองโดยรัฐบาลที่เลือกขึ้นเอง” การสนับสนุนดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นอันยาวนานที่สหรัฐฯ มีต่อไทยและการปกป้องอธิปไตยของไทย

ในยามวิกฤตเมื่อชะตาของไทยและทั้งโลกแขวนอยู่บนเส้นด้าย อาสาสมัครเสรีไทยได้ผนึกกำลังกับสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้และปกป้องเสรีภาพ ดิฉันขอสดุดีบุคคลผู้กล้าหาญเหล่านี้ ความเสียสละของพวกเขาปูทางสู่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐฯ กับไทยจวบจนทุกวันนี้ ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติมีมาอย่างยาวนานและยั่งยืน แต่ในการมาพบกันที่นี่ ในวันนี้ เราไม่ได้กล่าวถึงแต่ประวัติศาสตร์ในอดีตเท่านั้น วันนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้พิจารณาถึงช่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในแง่มุมของ “บทเรียนสำคัญสำหรับอนุชนรุ่นหลัง” อีกด้วย

แม้ดิฉันจะอยู่ที่ประเทศไทยได้ไม่ถึงเดือน แต่ก็ตระหนักเป็นอย่างดีมานานแล้วถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเราสองประเทศ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่ ในวันนี้ และมีโอกาสได้พบปะกับลูกหลานของทหารผู้กล้าเหล่านี้ เรื่องราวของพวกเขาแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่เรามีต่ออธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการก่อร่างสร้างอนาคตของเรา ในขณะที่เราเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้านั้น เรื่องราวมิตรภาพของขบวนการเสรีไทยเป็นตัวอย่างอันดีเยี่ยมของความร่วมมือและพันธไมตรี ซึ่งจะยังคงเป็นเสาหลักเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราต่อไปอีกยาวไกลในอนาคต

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ท่านบลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มาเยือนประเทศไทย ทั้งท่านบลิงเคน และท่านดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้ดำเนินการสานต่อความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าว ซึ่งเราได้พัฒนามาตลอดหลายปี เราได้บรรลุอีกก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยการร่วมกันลงนามในแถลงการณ์ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา การลงนามครั้งนี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการขยายความร่วมมือระดับทวิภาคีของเราในอีก 190 ปีข้างหน้า กล่าวโดยย่อคือ เราจะทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของชาวอเมริกันและไทย ทั้งปัจจุบันและอนาคต

ความเสียสละทั้งหมดของทหารอเมริกันและไทยจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เราต่อไป เราต้องจดจำบทเรียนในอดีตในการเดินหน้าสร้างอนาคตของเรา ชาวไทยและอเมริกันหลายต่อหลายรุ่นรู้สึกสำนึกในบุญคุณของเสรีไทยผู้รักชาติ ความมุ่งมั่นอย่างไม่ระย่อของพวกเขาต่อเอกราชของชาติช่วยให้เรามาอยู่ ณ จุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้

เมื่อมองไปยังวันข้างหน้า ดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวถึงคนรุ่นใหม่ผู้ปราดเปรื่องที่จะช่วยกันสรรค์สร้างอนาคต ซึ่งหลายท่านก็ได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ ดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับนักศึกษาเหล่านี้ที่ช่วยกันทำงานเพื่อรำลึกถึงขบวนการเสรีไทยด้วยการแข่งขันการจัดทำวิดีโอ ซึ่งเราจะได้รับชมกันในอีกสักครู่

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้ เรารอคอยที่จะได้เห็นพวกท่านสืบทอดเจตนารมณ์อันแรงกล้าของเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและในความรักชาติต่อไป ดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมรำลึกถึงจิตวิญญาณของอาสาสมัครเสรีไทยที่จะคงอยู่ตลอดไป ในขณะที่ท่านกำลังจะเป็นผู้นำในอนาคต

ดิฉันขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งที่ยังคงทำงานอย่างอุทิศทุ่มเทเพื่อให้เรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์หน้าสำคัญนี้ยังคงดำรงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไป ขอให้เราทั้งสองชาติ หุ้นส่วนอันยาวนานทั้งในเวลาแห่งสงครามและสันติภาพ ยังคงร่วมกันทำงานเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของโลก สืบไป