ถ้อยแถลงจากเสวนาโต๊ะกลมระหว่างรองประธานาธิบดีแฮร์ริส กับผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดในประเทศไทย

วันนี้ รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส ร่วมพูดคุยกับผู้นำภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของไทย ตลอดจนผู้นำธุรกิจที่ผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของไทย รองประธานาธิบดีเน้นย้ำความทุ่มเทของรัฐบาลไบเดน-แฮร์ริสในการสนับสนุนอนาคตพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนสำหรับไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รองประธานาธิบดียังกล่าวถึงวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศในฐานะประเด็นที่ทั้งสหรัฐฯ และไทยให้ความสำคัญ รวมถึงการสาธารณสุข การดำรงชีพที่ยั่งยืน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในระหว่างเสวนาโต๊ะกลม ผู้ร่วมการสนทนากล่าวถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมพลังเยาวชนและการมีส่วนร่วมของพลเมือง ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ การประกอบการ และนวัตกรรมในอนาคตพลังงานสะอาด รองประธานาธิบดีย้ำความสำคัญของพลังแห่งการสร้างพันธมิตรและความสำคัญของการรับฟังเสียงจากทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนสำหรับสถานการณ์วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ในโอกาสนี้ รองประธานาธิบดีได้ประกาศการมอบเงินทุนครั้งใหม่เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาดและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นอกจากรองประธานาธิบดีแล้ว ผู้ร่วมการสนทนาประกอบไปด้วย:

  • โรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
  • ลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่
  • นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ผู้ก่อตั้งกลุ่มรักษ์เชียงของ
  • พอล เส่ง ทวา ผู้อำนวยการเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหวทางสังคม
  • ปิยฉัตร สินพิมลบูลย์ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ กลุ่มละครมะขามป้อม
  • ฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
  • อัจฉรา ปู่มี ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  • บาลาจิ เอ็ม.เค. ผู้อำนวยการโครงการ Advanced Energy Systems ภายใต้โครงการ USAID Southeast Asia’s Smart Power Program