ถ้อยแถลงจากการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต ลินดา โทมัส-กรีนฟิลด์ และนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย

ถ้อยแถลงจากการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูต ลินดา โทมัส-กรีนฟิลด์ และนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย

จัดเตรียมโดยโฆษกประจำคณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ โอลิเวีย ดัลทัน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ลินดา โทมัส-กรีนฟิลด์ เข้าพบนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย วันนี้ที่กรุงเทพมหานคร ทั้งสองท่านได้ย้ำถึงความแข็งแกร่งอันยั่งยืนของพันธไมตรีระหว่างสหรัฐฯ และไทย ตลอดจนความสำคัญของความร่วมมือที่มีมานานของเรา ซึ่งได้ยกระดับความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันทั่วภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เอกอัครราชทูตโทมัส-กรีนฟิลด์ยังได้ยืนยันถึงความทุ่มเทของสหรัฐฯ ที่มีต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกด้วย

เอกอัครราชทูตโทมัส-กรีนฟิลด์ได้ยืนยันความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของสหรัฐฯ ในการทำงานร่วมกับไทยเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยรวมไปถึงการให้คำมั่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะมอบความช่วยเหลือมูลค่า 5 ล้านเหรียญ เพื่อการตอบโต้การระบาดของไทย และการบริจาควัคซีนโควิด-19 รวม 2.5 ล้านโดส ซึ่งมีการจัดสรรวัคซีนจำนวน 1.5 ล้านโดสมาแล้วเพื่อช่วยปกป้องประชาชนไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตโทมัส-กรีนฟิลด์และนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ยังได้หารือกันเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านการเมืองและมนุษยธรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพม่า

เอกอัครราชทูตโทมัส-กรีนฟิลด์ย้ำถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังชื่นชมความพยายามของไทยในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ และเน้นย้ำความสำคัญของการเร่งดำเนินการในด้านเหล่านี้