คำกล่าวส่วนหนึ่งโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ณ งานเลี้ยงรับรองโดยเรือ USS Nimitz

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

“ประเทศไทยเป็นเพื่อนและพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชีย มิตรภาพของเรามีมาอย่างยาวนานร่วมสองศตวรรษ ซึ่งเราได้บรรลุความสำเร็จมากมายร่วมกัน ปีนี้เรากำลังฉลองวาระครบรอบ 190 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกัน”

“สัมพันธไมตรีของเราช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพสำหรับทั้งภูมิภาค ช่วยทำให้ผู้คน สินค้า และความคิดใหม่ ๆ เดินทางได้อย่างเสรี ช่วยนำมาซึ่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่สำคัญ และล่าสุดนี้ ช่วยให้เรารับมือกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก”

“นอกจากนี้ ผมอยากจะขอบคุณเหล่าเจ้าหน้าที่ชายหญิงแห่งกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐฯ สำหรับความมุ่งมั่นที่มีต่อความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันและคอยดูแลให้ประชาชนของเราปลอดภัย เรามีเรือ ทหารเรือ และนักบินของกองทัพเรือประจำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี พร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและภัยพิบัติทางธรรมชาติ”

“เมื่อร่วมมือกัน เราจะสามารถถักทออนาคตที่สดใสกว่าเดิมให้ชาวไทย ชาวอเมริกัน และผู้คนทั่วโลกครับ”