ข้อแตกต่างระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมคอคัส

การเลือกตั้งขั้นต้น (primary) และการประชุมคอคัส (caucus) เป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนการเลือกตั้ง โดยเป็น 2 วิธีที่ใช้เลือกผู้ที่อาจเป็นตัวแทนสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งมีกระบวนการจัดการและบุคคลที่มีสิทธิร่วมลงคะแนนแตกต่างกัน นอกจากนี้ อัตราการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงทั้งสองแบบนี้ก็มีความต่างกันมาก

Voters checking in at a 2008 Washington State Democratic caucus held at the Nathan Eckstein Middle School in Seattle (Wikicommons / Joe Mabel)

การเลือกตั้งขั้นต้น

การเลือกตั้งขั้นต้นจัดโดยรัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่น การลงคะแนนเสียงเป็นแบบไม่เปิดเผยชื่อ บางรัฐจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นแบบ “ปิด” โดยให้ผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นที่จะร่วมลงคะแนนเสียงได้ แต่สำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิด ผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคนสามารถร่วมลงคะแนนได้ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของพรรคก็ตาม

การประชุมคอคัส

การประชุมคอคัสเป็นการประชุมภายในพรรคการเมืองที่พรรคต่าง ๆ จัดขึ้นในระดับเคานตี เขต หรือเขตเลือกตั้ง ในการประชุมคอคัสส่วนใหญ่ ผู้ร่วมประชุมจะแบ่งกลุ่มตามผู้สมัครที่ตนสนับสนุน ในตอนท้าย จำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่มจะกำหนดจำนวนตัวแทนพรรคที่จะออกเสียงสนับสนุนผู้สมัครแต่ละคน

When are they held?

State and local governments determine the dates on which primary elections or caucuses are held. These dates, and the amount of time between a primary and general election, significantly influence how early candidates begin campaigning and the choices they make about how and when campaign funds are spent.

In the run-up to presidential elections, victories in primaries held very early in the election year, such as that in New Hampshire, can influence the outcome of later state primaries.