การเสวนาออนไลน์และพูดคุยผ่านเวทีสาธารณะในหัวข้อ “สมรสเท่าเทียม ความรักไร้พรมแดนเพศ”

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ กล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์และพูดคุยผ่านเวทีสาธารณะในหัวข้อ “สมรสเท่าเทียม ความรักไร้พรมแดนเพศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิษย์เก่า YSEALI ในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศของสถานทูตสหรัฐฯ และมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ทั้งตัวแทนจากฝ่ายนิติบัญญัติ นักกฎหมาย อาจารย์ และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมในประเทศไทย