ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา: ธันวาคม

1 ธันวาคม

1842

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตัดสินว่า ผู้ใดจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2385 ตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่ 12 ของสหรัฐอเมริกา ถ้าไม่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใดได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของการ เลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรจะมีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาตัดสินเลือกประธานาธิบดี

4 ธันวาคม

1783

จอร์จ วอชิงตัน ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการของกองทัพฝ่ายอาณานิคม (Continental Army) หลังจากที่ชาวอเมริกันได้รับชัยในสงครามปฏิวัติต่อต้านอังกฤษในปี พ.ศ. 2324 อย่างไรก็ดี เขาได้รับการเกลี้ยกล่อมให้ระงับความคิดเกษียณราชการ และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา โดยได้ดำรงตำแหน่งนี้จนถึงปี 2340

6 ธันวาคม

1884

อนุสาวรีย์วอชิงตันสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 6 ธันวาคมของปี 2427 ในช่วงเวลานั้น อนุสาวรีย์แห่งนี้ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูง 555 ฟุต
washington monument

7 ธันวาคม

1787

รัฐเดลาแวร์ลงนามเป็นรัฐแรกอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกาในยุคใหม่

10 ธันวาคม

1869

ไวโอมิง (ขณะนั้นยังมีฐานะเป็นดินแดนอยู่) เป็นเขตแรกที่ให้สิทธในการลงคะแนนเสียงแก่สตรีอย่างไม่มีข้อจำกัด

1906

ประธานาธิบดีทีโอดอร์ โรสเวลท์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล โดยได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นผู้เจรจาไกลเกลี่ยในสงคราวระหว่างรัสเซียและ ญี่ปุ่น

11 ธันวาคม

1815

ประธานาธิบดี เจมส์ เมดิสัน เสนอข้อตกลงการค้ากับอังกฤษต่อสภาคองเกรส ข้อตกลงนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอังกฤษยอมรับสหรัฐฯ ว่าเป็นประเทศเอกราชจากอังกฤษ

13 ธันวาคม

1918

ประธานาธิบดีวู้ดโรว์ วิลสัน เดินทางไปยุโรป โดยเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนยุโรป

14 ธันวาคม

1799

จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกเสียชีวิตที่บ้านในเมือง Mount Vernon รัฐเวอร์จิเนีย เมื่อมีอายุได้ 67 ปี
Mount Vernon

15 ธันวาคม

1791

ร่างกฎหมายสิทธิพลเมืองผ่านเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 1791 โดยบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 10 มาตราแรกนี้ให้สิทธิพื้นฐานแก่พลเมืองสหรัฐฯ ทุกคนดังต่อไปนี้

  1. รัฐสภาจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการพูด เสรีภาพของสื่อ เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาล และเสรีภาพทางศาสนา
  2. “พลเรือนติดอาวุธที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความจำเป็นต่อความมั่นคง ของรัฐเสรี ดังนั้น สิทธิของประชาชนที่จะมีและถืออาวุธจะถูกขัดขวางไม่ได้”
  3. รัฐบาลไม่อาจส่งทหารเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของบุคคลใดโดยเจ้าของไม่ยินยอมไม่ได้
  4. รัฐบาลจะออกหมายเพื่อจับกุมหรือค้นเคหสถานของบุคคลไม่ได้ เว้นแต่จะมี “เหตุอันควรเชื่อถือ” ว่าได้มีการก่ออาชญากรรม
  5. รัฐบาลไม่อาจพิจารณาคดีบุคคลในคดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตได้นอกจากคณะ ลูกขุนใหญ่จะได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บุคคลใดจะถูกพิพากษาในความผิดอันเดียวกันซ้ำอีกไม่ได้ รัฐบาลไม่อาจลงโทษหรือยึดทรัพย์สินบุคคลโดยไม่ผ่านวิถีทางที่ถูกต้องแห่ง กฎหมายก่อนไม่ได้ บุคคลจะถูกบังคับให้ให้การเป็นภัยแก่ตนเองในคดีอาญาใดๆ ไม่ได้
  6. บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี อย่างรวดเร็วโดยคณะลูกขุน มีสิทธิที่จะมีทนายว่าความต่างคดีให้ ต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงเหตุที่กล่าวหา ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีการสืบพยานโจทก์ต่อหน้า และมีสิทธิที่จะมีวิธีการบังคับพยานฝ่ายตนมาเบิกความ
  7. ในคดีแพ่ง ต้องมีการพิจารณาคดีโดยใช้คณะลูกขุน
  8. รัฐบาลไม่อาจกำหนดค่าประกันหรือค่าปรับเกินควร หรือการลงโทษที่ทารุณหรือ ผิดปรกติวิสัย
  9. บรรดาสิทธิที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายสิทธิพลเมืองจะตีความให้เป็นการปฏิเสธหรือริดรอนสิทธิของผู้อื่นไม่ได้
  10. บรรดาอำนาจที่รัฐธรรมนูญมิได้ระบุมอบหมายให้เป็นของสหรัฐ ให้สงวนอำนาจเหล่านั้นไว้แก่รัฐต่างๆ หรือประชาชน

bill of rights

24 ธันวาคม

1923

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 1923 ประธานาธิบดีแคลวิน คูลลิดจ์ เปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการต้นแรกที่ตั้งอยู่นอกอาคาร โดยตั้งอยู่ ณ สนามหญ้าทำเนียบขาว และต้นคริสต์มาสต้นนี้ก็เป็นต้นแรกที่ประดับตกแต่งด้วยหลอดไฟฟ้า
Christmas Tree

26 ธันวาคม

1972

อดีตประธานาธิบดีแฮรี เอส. ทรูแมน ถึงแก่อสัญกรรมที่เมือง Independence รัฐมิสซูรี ท่านเป็นประธานาธิบดีคนที่ 33 ของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลท์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 1945 ประธานาธิบดีทรูแมนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสองสมัยระหว่างปี 1945 – 1953

28 ธันวาคม

1856

เด็กชายวู้ดโรว์ วิลสัน ซึ่งในอนาคตจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเกิดที่เมือง Staunton รัฐเวอร์จิเนีย ประธานาธิบดีวิลสันได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1920 สำหรับความพยายามร่างแผนสนธิสัญญาที่จะป้องกันความขัดแย้งระดับโลกในอนาคต
president wilson

29 ธันวาคม

1808

เด็กชายแอนดรู จอห์นสัน ซึ่งในอนาคตจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เกิดที่เมือง Raleigh รัฐนอร์ทแคโรไลนา ในปี 1864 เมื่อลินคอล์นลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2 จอห์นสันลงสมัครร่วมกับอับราฮัม ลินคอล์น โดยจอห์นสันสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดี เมื่อประธานาธิบดีลินคอล์นถูกลอบสังหารในปี 1865 รองประธานาธิบดีจอห์นสันก็กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่ 17 ของสหรัฐอเมริกา