การถึงแก่อนิจกรรมของดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ‎ อดีตเลขาธิการอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักโฆษก
สำหรับเผยแพร่ทันที

คำแถลงของนางเฮเทอร์ นาเวิร์ท โฆษก

30 พฤศจิกายน 2560

การถึงแก่อนิจกรรมของดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ‎ อดีตเลขาธิการอาเซียน

พวกเราเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อได้ทราบข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ‎ รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ณ กรุงเทพมหานคร ดร. สุรินทร์เป็นวีรบุรุษของคนไทยที่ต่อสู้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นปิยมิตรของสหรัฐอเมริกา

ความเพียรของท่านในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย นักหนังสือพิมพ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักการศึกษา หรือผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ได้ส่งเสริมความเข้าใจระดับนานาชาติ และยืนหยัดเพื่อค่านิยมประชาธิปไตย ดร.สุรินทร์มีความชื่นชมสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง ด้วยเป็นประเทศที่ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ในช่วงที่ท่านเพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงาน

พวกเราขอแสดงความเสียใจมายังประเทศไทย ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน และก็ขอสดุดีต่อคุณูปการนานัปการของท่านที่มีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยืนยงระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และการสานสัมพันธ์ทางการทูตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้