กองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ต้อนรับ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย

พลอากาศเอก เคน วิลส์บาก ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (PACAF) กล่าวว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศไทย และคณะติดตาม ระหว่างที่ท่านเดินทางเยือนสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในฐานะผู้บัญชาการทหารอากาศไทย เราหวังว่า การประชุมระหว่างผู้นำกองทัพอากาศสหรัฐฯ และกองทัพอากาศไทยจะยังประโยชน์ในขณะที่กองทัพของเราทั้งสองชาติมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่ออินโด-แปซิฟิกที่เสรี เปิดกว้าง และมั่งคั่งต่อไป กองทัพอากาศสหรัฐฯ มุมานะที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับกองทัพอากาศไทยขณะที่กองทัพอากาศไทยปรับการทำงานให้ทันสมัย พลอากาศเอก นภาเดช เป็นเพื่อนและหุ้นส่วนกับสหรัฐฯ มาเป็นเวลานาน โดยได้เข้าร่วมการฝึกอบรม United States Air Force Undergraduate Pilot Training และเข้าศึกษาที่สถาบัน Air Command and Staff College ในเวลาต่อมา ผมยินดีที่ได้ใช้โอกาสนี้หารือในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับสัมพันธไมตรีด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ และไทยต่อไปครับ”