รองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

Vice President Mike Penceไมเคิล อาร์. เพนซ์ เกิดที่เมืองโคลัมบัส รัฐอินดีแอนา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2502 เป็นหนึ่งในบุตรธิดาหกคนของนายเอ็ดเวิร์ดและนางแนนซี เพนซ์ และมีโอกาสได้เป็นประจักษ์พยานถึงความฝันแบบอเมริกันตั้งแต่เด็ก ด้วยบิดาของนางแนนซีอพยพมาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุ 17 ปีโดยตั้งรกรากอยู่ในเขตมิดเวสต์  เด็กชายไมเคิล เพนซ์ ได้เห็นบิดามารดาก่อร่างสร้างตัวและฐานะชื่อเสียงขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตนเอง โดยเริ่มต้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อในเมืองเล็กๆ ของรัฐอินดีแอนา  ท่านเติบโตมาโดยได้รับการอบรมสั่งสอนให้เชื่อในความสำคัญของครอบครัว ศรัทธาและการทำงานด้วยมานะอุตสาหะ

เมื่อปี พ.ศ. 2521 รองประธานาธิบดีเพนซ์เข้าศึกษาที่ Hanover College จนสำเร็จปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์  ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่นี่ ท่านรู้สึกมีศรัทธาในคริสต์ศาสนายิ่งขึ้นอันกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในชีวิตของท่าน   ต่อมา รองประธานาธิบดีเพนซ์ศึกษาต่อที่ Indiana University School of Law และได้พบรักกับคาเรน ภรรยาในอนาคตของท่าน

หลังจบการศึกษา รองประธานาธิบดีเพนซ์ทำงานด้านกฎหมาย รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ Indiana Policy Review Foundation เป็นผู้ดำเนินรายการสนทนาทางวิทยุ The Mike Pence Show และรายการโทรทัศน์รายสัปดาห์ด้านกิจการสาธารณะที่ออกอากาศในรัฐอินดีแอนา  ในช่วงเวลานี้ ภรรยาท่านให้กำเนิดบุตรธิดาสามคน ได้แก่ ไมเคิล ชาร์ล็อตต์ และออเดรย์

รองประธานาธิบดีเพนซ์เติบโตมาในรัฐอินดีแอนา แวดล้อมด้วยชาว Hoosier จิตใจดีและขยันขันแข็ง ท่านตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองต้องแทนคุณของรัฐบ้านเกิดและประเทศชาติที่ได้มอบสิ่งต่างๆ แก่ตนมากมาย  ในปี พ.ศ. 2543 ท่านได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุได้ 40 ปี

ประชาชนในเขตอีสต์เซนทรัลอินดีแอนาเลือกตั้งรองประธานาธิบดีเพนซ์เป็นผู้แทนในสภาคองเกรสถึงหกสมัย  ขณะทำหน้าที่ในสภาคองเกรส ท่านมุ่งสนับสนุนแนวคิดการปกครองที่จำกัดอำนาจรัฐบาลที่ (limited government) ความรับผิดชอบด้านการคลัง (fiscal responsibility) การพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสทางการศึกษา และการยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ  ความเป็นผู้นำของท่านเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ท่านได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการ Republican Study Committee ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และประธานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกัน  ภายใต้บทบาทดังกล่าวนี้ รองประธานาธิบดีเพนซ์ได้ช่วยให้รัฐบาลมีความกระชับและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายและมอบอำนาจคืนสู่รัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น

เมื่อปี พ.ศ. 2556  รองประธานาธิบดีเพนซ์ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากชาวอินดีแอนาให้เป็นผู้ว่าการรัฐคนที่ 50  ท่านได้นำแนวคิดจำกัดอำนาจรัฐบาลและปรัชญาอัตราภาษีต่ำเข้าสู่สภารัฐอินดีแอนา  ในฐานะผู้ว่าการรัฐ ท่านประกาศลดอัตราภาษีเงินได้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐอินดีแอนา ทั้งอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีทรัพย์สินของธุรกิจ และภาษาเงินได้นิติบุคคลเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของรัฐและดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ รวมถึงอาชีพที่มีรายได้ดี  การมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างไม่ลดละของท่านส่งผลให้อัตราการว่างงานของรัฐลดลงกว่าครึ่งในช่วงสี่ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐ เมื่อสิ้นสุดวาระปฏิบัติหน้าที่ของท่าน รัฐอินดีแอนามีอัตราประชากรที่มีงานทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 200 ปีของรัฐ

ในสมัยเป็นผู้ว่าการรัฐอินดีแอนา รองประธานาธิบดีเพนซ์ยังได้เพิ่มทุนสนับสนุนแก่โรงเรียน และขยายทางเลือกสถานศึกษา อีกทั้งจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งอุดหนุนเงินทุนโดยรัฐขึ้นเป็นครั้งแรกของรัฐอินดีแอนา  นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การศึกษาสายอาชีพและสายเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญในโรงเรียนมัธยมทุกแห่ง   ภายใต้บทบาทผู้นำของท่าน รัฐอินดีแอนา หรือที่รู้จักกันว่าเป็น “ชุมทางแห่งอเมริกา” ลงทุนมากกว่า 800 ล้านเหรียญในการพัฒนาถนนและสะพานทั่วรัฐ   แม้ว่าจะมีการลดอัตราภาษีครั้งใหญ่และมีการลงทุนใหม่ๆ ในการสร้างถนนหนทางและสถานศึกษา แต่รัฐอินดีแอนายังคงรักษาความรับผิดชอบด้านการคลัง โดยรองประธานาธิบดีเพนซ์ทำงานร่วมกับสมาชิกสภารัฐอินดีแอนาเพื่อผ่านร่างงบประมาณที่สมดุลอย่างแท้จริงถึงสองฉบับอันช่วยให้รัฐมีเงินสำรองที่มั่นคงและได้รับการจัดระดับเครดิตที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นที่ชื่นชมไปทั่วประเทศ

เรื่องราวความสำเร็จของรัฐอินดีแอนา ประสบการณ์ด้านนิติบัญญัติและการบริหารของรองประธานาธิบดีเพนซ์ รวมทั้งค่านิยมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งของท่านทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เลือกนายไมค์ เพนซ์ เป็นผู้ร่วมหาเสียงเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  ประชาชนอเมริกันเลือกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีเพนซ์เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรองประธานาธิบดีเพนซ์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ สำนึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งความรักและการสนับสนุนจากครอบครัวของท่าน ตลอดจนเสรีภาพอันเป็นสิทธิโดยกำเนิดของชาวอเมริกันทุกคน  ท่านหวังว่าจะได้ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนอเมริกันเพื่อรังสรรค์อเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง