นโยบายและประวัติศาสตร์

  1. นโยบายและประวัติศาสตร์
  2. มองย้อนไปในอดีต

ไทยและสหรัฐอเมริกาได้ติดต่อกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2361 และลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์เมื่อปี พ.ศ. 2376 สนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่พัฒนาแน่นแฟ้นขึ้นตามกาลเวลา ปัจจุบัน ไทยและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันในโครงการต่างๆหลายเรื่อง รวมทั้ง การศึกษาและวัฒนธรรม สาธารณสุข ธุรกิจและการค้า ประชาธิปไตย เช่นเดียวกับความมั่นคงและความร่วมมือทางการทหาร

โปรดศึกษาแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบข่ายความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ [มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น]

ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังความเป็นมา

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม

ธุรกิจและการค้า

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ความร่วมมือทางการทหารและความมั่นคง

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ความคิดเห็นที่แสดงไว้ในสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อน มุมมองหรือนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความสามารถในการ เข้าถึงเว็บไซต์ใดๆที่ได้ทำการเชื่อมโยงไปถึง ซึ่งจัดเป็นความรับผิดชอบของผู้สร้างเว็บไซต์เหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว บทความ ภาพถ่ายและภาพวาดในบันทึก สามารถนำไปแปลและเผยแพร่ภายนอกสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะมีการขอสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ดังที่ได้ระบุไว้ใน บันทึกนั้นก่อน