มองย้อนไปในอดีต

  1. นโยบายและประวัติศาสตร์
  2. มองย้อนไปในอดีต

ประเทศสหรัฐอเมริกาและไทยซึ่งขณะนั้นเรียกว่าประเทศสยามได้ติดต่อกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2361 และลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์เมื่อปี พ.ศ. 2376 สนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐฯ ลงนามกับประเทศในเอเชีย ทำให้ไทยกลายเป็นมิตรประเทศเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้

เชิญท่านเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและมีความพิเศษระหว่างสหรัฐฯ และไทยจากข้อมูลที่เรานำมาแสดงไว้ตามหัวข้อต่อไปนี้ [มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น]