นโยบายและประวัติศาสตร์

ไทยและสหรัฐอเมริกาได้ติดต่อกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2361 และลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์เมื่อปี พ.ศ. 2376 สนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่พัฒนาแน่นแฟ้นขึ้นตามกาลเวลา ปัจจุบัน ไทยและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันในโครงการต่างๆหลายเรื่อง รวมทั้ง การศึกษาและวัฒนธรรม สาธารณสุข ธุรกิจและการค้า ประชาธิปไตย เช่นเดียวกับความมั่นคงและความร่วมมือทางการทหาร

โปรดศึกษาแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบข่ายความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ [มีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น]

ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังความเป็นมา

โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม

ธุรกิจและการค้า

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ความร่วมมือทางการทหารและความมั่นคง

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ: ความคิดเห็นที่แสดงไว้ในสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องสะท้อน มุมมองหรือนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความสามารถในการ เข้าถึงเว็บไซต์ใดๆที่ได้ทำการเชื่อมโยงไปถึง ซึ่งจัดเป็นความรับผิดชอบของผู้สร้างเว็บไซต์เหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว บทความ ภาพถ่ายและภาพวาดในบันทึก สามารถนำไปแปลและเผยแพร่ภายนอกสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่จะมีการขอสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ดังที่ได้ระบุไว้ใน บันทึกนั้นก่อน

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.