เอกอัครราชทูต โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค

โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค ได้รับการยืนยันโดยวุฒิสภาเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่เคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศเคนยา ปี 2556-2562 และเอกอัครราชทูตประจำประเทศตูนิเซีย ปี 2549-2552 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการแอฟริกา และผู้ประสานงานอาวุโสประเทศอัฟกานิสถาน ประจำสำนักงานกิจการประชากร ผู้ลี้ภัย และการโยกย้ายถิ่น

เอกอัครราชทูตโกเดคยังเคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการและที่ปรึกษากิจการระหว่างประเทศ ณ สถาบัน National War College หัวหน้าคณะรองผู้ประสานงานด้านการต่อต้านการก่อการร้าย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการตะวันออกใกล้ และรองผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนผ่านในอิรัก

นอกเหนือจากตำแหน่งประจำการในแอฟริกาใต้และเคนยา เอกอัครราชทูตโกเดคยังเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประเทศไทยและพม่า ณ สำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ

เอกอัครราชทูตโกเดคสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Yale University และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย University of Virginia เอกอัครราชทูตโกเดคได้เข้าร่วมสัมมนาระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และได้รับรางวัล Presidential Meritorious Service Awards และ Distinguished Honor Award ตลอดจนรางวัลและการเชิดชูเกียรติอื่น ๆ อีกมากมาย

เอกอัครราชทูตโกเดคสมรสกับคุณลอรี จี. แมกนัสสัน