อุปทูต ไมเคิล ฮีธ

นายไมเคิล ฮีธ ดำรงตำแหน่งอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย ก่อนหน้านี้ท่านปฏิบัติหน้าที่รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2559-2562 และเคยดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ­ พ.ศ. 2556-2559 โดยที่ผ่านมาท่านเคยดำรงตำแหน่งในประเทศอื่นๆ ได้แก่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และ เมืองดาร์-เอส-ซาลาม ประเทศแทนซาเนีย และเริ่มรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตที่กรุงจอร์จทาวน์ ประเทศกายอานา ขณะประจำที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประเทศอินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่การค้าและการลงทุนของฝ่ายกิจการแอฟริกา ท่านมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Stanford University ท่านและคุณมิเชล ภรรยา มีบุตรชายหนึ่งคนซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ University of California at Davis และมีบุตรสาวหนึ่งคนซึ่งปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย