กฎกติกาอย่างเป็นทางการ การประกวดออกแบบโลโก้ “ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี”

กฎกติกาอย่างเป็นทางการ

การประกวดออกแบบโลโก้ ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี

ผู้สนับสนุนการประกวด1

การประกวดออกแบบโลโก้ “ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย และหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย (“ผู้สนับสนุนการประกวด”)

วัตถุประสงค์การประกวด

ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งโลโก้เฉลิมฉลอง 190 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 150 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษทาง Google Form โลโก้ที่ชนะการประกวดอาจปรากฏในกิจกรรมหรือสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย และหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทย (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คุณสมบัติผู้เข้าประกวด” ด้านล่าง)

ช่องทางการประกวด

การประกวดนี้จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึง Facebook และเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แต่ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานผ่านทาง Google Form เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Facebook และ Google ไม่ใช่พันธมิตรหรือผู้สนับสนุนของการประกวดนี้ ผู้เข้าประกวดควรตระหนักว่าตนเองจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Google Form และข้อตกลงอื่นใดตามที่ Google Form ระบุ เมื่อเข้าร่วมการประกวดและอัปโหลดผลงานและข้อมูลลงในแพลตฟอร์มดังกล่าว

วิธีเข้าร่วมการประกวด

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ผ่านทาง https://forms.gle/h6y1eGaycTMBALP89 พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ (ไม่เกิน 150 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • เมื่อส่งผลงานทาง Google Form แล้ว จะถือว่าโลโก้ดังกล่าวเป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือส่งโลโก้อื่นมาแทนที่ได้
 • เมื่อเข้าประกวด ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมให้นำผลงานไปใช้ในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม และสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้สนับสนุนการประกวดได้โดยมิใช่ในเชิงพาณิชย์
 • ผู้สนับสนุนการประกวดจะถือว่าผู้เข้าประกวดได้ยอมรับกฎกติกาอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้แล้ว
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานต้นฉบับซึ่งตนเองเป็นผู้ผลิตและถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว ผ่านช่องทางดิจิทัล
 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเวลาประเทศไทย และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะบนหน้า Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
 • นอกจากผลงานแล้ว ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้: (i) ชื่อและนามสกุล (ii) อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ (iii) ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ (iv) สัญชาติ (v) วันเกิด (vi) องค์กรหรือสถาบันการศึกษาของผู้เข้าประกวด และ (vii) การยืนยันว่าผู้เข้าประกวดมีอายุระหว่าง 15 – 35 ปีในวันที่ส่งผลงาน

ข้อกำหนดด้านเนื้อหา

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ประกอบไปด้วยเนื้อหาลามกอนาจาร นัยทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง การเปลือยกาย ถ้อยคำหยาบคาย ภาพความรุนแรง การเรียกร้องหรือปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง การจูงใจหรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของไทยและไม่มีเนื้อหาหรือภาพที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการประทุษร้าย หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หรือเหยียดหยามต่อผู้สนับสนุนการประกวด หรือกลุ่ม บุคคล หรือสถาบันใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนต้องยึดถือบรรทัดฐานพฤติกรรมอันดีของสังคมทั้งตามที่ปรากฏและโดยพฤตินัย กล่าวคือ เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่เป็นสาธารณชนทั่วโลก
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าประกวดเองและไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลที่สาม รวมไปถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในชื่อเสียงของบุคคล ผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้เกิด “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” โดยการนำเนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์มาใช้ อีกทั้งไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 3. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงผลงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนาและเนื้อหาของกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้
 4. ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือความแตกต่างใด ๆ ด้านมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม การตีความ หรือการใช้ข้อกำหนดด้านเนื้อหาเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการคลี่คลายข้อสงสัยหรือความแตกต่างด้านมุมมองที่เกิดขึ้น

รายละเอียดผลงาน

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์นามสกุล JPG หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ (MB) แต่ผลงานต้องมีความละเอียดขั้นต่ำ 300 จุดต่อตารางนิ้ว (DPI) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ควรมีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ
 2. ผลงานจะต้องมีข้อความ “190 Years of U.S.-Thai Diplomacy” เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ ผู้เข้าประกวดจะต้องระบุคำอธิบายผลงานสั้น ๆ ไม่เกิน 150 คำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 3. ผู้ชนะจะต้องส่งไฟล์เวกเตอร์ (EPS หรือ AI) ในภายหลัง เพื่อให้สามารถนำผลงานไปผลิตซ้ำได้อย่างมีคุณภาพ สีของผลงานต้องอยู่ในระบบสี CMYK และอาจมีการนำโลโก้ไปปรับเป็นสีดำและสีขาว ผู้เข้าประกวดควรหลีกเลี่ยงการไล่เฉดสี (Gradients) และการไล่ระดับจุดเม็ดสี (Half-tones)
 4. โลโก้จะต้องสามารถนำไปใช้ จัดการ ปรับขนาด และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเพื่อให้ผลิตซ้ำได้ง่ายสำหรับทุกวัตถุประสงค์ และควรมีรูปลักษณ์สวยงามทั้งในขนาดเล็ก (เพียง 2 ซม. x 2 ซม.) และขนาดใหญ่

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 15 – 35 ปีในวันที่ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย และไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน
 2. ผู้สนับสนุนการประกวดจะถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล องค์กรต่าง ๆ ไม่มีสิทธิ์แข่งขันเพื่อรับรางวัล ไม่ว่าจะในฐานะนิติบุคคลหรือผ่านการให้บุคคลเป็นตัวแทน ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อที่จะมีสิทธิ์รับรางวัล
 3. บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด ได้แก่ พนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการประกวด Google หรือ Facebook หรือพนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัท หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การโฆษณา การตัดสิน การสร้าง การพัฒนา การดำเนินการ และ/หรือการบรรลุเป้าหมายของการประกวดนี้ และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึง คู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง ตลอดจนคู่สมรส หรือ บิดามารดาเลี้ยง บุตรเลี้ยง และพี่น้องต่างบิดาหรือมารดาของบุคคลในกลุ่มข้างต้น) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว
 4. เมื่อผลงานได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมการประกวดแล้ว อาจจะมีการเปิดเผยชื่อ (หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งาน กรณีผู้เข้าประกวดไม่ประสงค์ออกนาม) และประเทศของผู้เข้าประกวดสู่สาธารณชนได้ตามดุลยพินิจของผู้เข้าประกวดเท่านั้น

การคัดเลือกผู้ชนะ

 • ผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยผู้สนับสนุนการประกวด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ ผลงานที่ไม่เป็นไปตามกฎกติกาจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการตรวจสอบวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายว่าผู้ที่มีศักยภาพในการเข้ารอบสุดท้าย หรือผลงานที่มีศักยภาพในการชนะการประกวด ได้ทำตามกฎกติกานี้อย่างแท้จริงหรือไม่ ก่อนนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของการประกวด มอบรางวัล รับรองผู้ชนะ ฯลฯ
 • คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ในประเทศไทย
 • เกณฑ์การตัดสินซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาและให้คะแนนผลงานแต่ละชิ้น คือ ความเชื่อมโยงกับหัวข้อ ความคิดสร้างสรรค์ ความหมายเชิงวัฒนธรรม และคุณภาพเชิงทัศน์ (สุนทรียภาพ องค์ประกอบ และคุณภาพของผลงาน)
 • รางวัลผู้ชนะมีทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล รวมถึงรางวัลชมเชย 2 รางวัล ผู้ชนะจะต้องลงนามและส่งเอกสารชี้แจงสิทธิ์และการยินยอมสละสิทธิ์เรียกร้องความรับผิด/การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ กลับมายังผู้สนับสนุนการประกวด ตลอดจนเขียนชีวประวัติโดยสังเขป (หากประสงค์จะเปิดเผยตัวตน) และข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับผลงาน มิฉะนั้นผู้ชนะ และ/หรือผู้เข้ารอบสุดท้ายจะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัลใด ๆ ผู้ชนะสามารถเลือกที่จะใช้นามแฝงแทนชื่อจริง และสามารถระบุให้ผู้สนับสนุนการประกวดไม่เผยแพร่ข้อมูลระบุตัวตนได้
 • ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งทางอีเมลที่ระบุไว้เมื่อลงทะเบียนเข้าประกวด การที่ผู้สนับสนุนการประกวดไม่สามารถติดต่อบุคคลที่อาจเป็นผู้ชนะได้ อาจส่งผลให้บุคคลนั้น ๆ ถูกตัดสิทธิ์ และ/หรือมีการเลือกผู้ชนะสำรองจากผลงานอื่นที่เข้าประกวด

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – เงินรางวัล 2,000 บาท
 1. ผู้สนับสนุนการประกวดอาจเผยแพร่โลโก้ที่ชนะการประกวดในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และโครงการต่าง ๆ ของผู้สนับสนุนการประกวด
 2. ผู้ชนะจะต้องยืนยันการรับรางวัลโดยตอบกลับอีเมลภายใน 3 วัน หากไม่ตอบรับรางวัลภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิในการเลือกผู้ชนะสำรอง ผู้ชนะจะต้องระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่งรางวัลในกรณีที่จำเป็น ผู้สนับสนุนการประกวดจะไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งของรางวัลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลักขโมย ความล่าช้า ความเสียหาย หรือการทำลาย/การสูญหายโดยอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการขนส่ง
 3. ผู้ชนะไม่สามารถถ่ายโอน แปลง หรือแลกเปลี่ยนส่วนใดของรางวัลซึ่งตนไม่ได้ใช้ ภาษีอากรใด ๆ ที่จัดเก็บเนื่องจากได้รับรางวัลหรือที่เกี่ยวข้องกับรางวัล และผลที่ตามมาซึ่งเกิดจากการรายงานว่าได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดและสิทธิ์

 1. ผู้สนับสนุนการประกวดมิได้ให้การรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดหรือเนื้อหาใดที่ปรากฏในผลงาน และปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโลโก้ที่ส่งเข้าประกวด รวมไปถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ที่ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวด
 2. การประกวดและผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนและตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สนับสนุนการประกวดแต่ผู้เดียว และอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการนำไปใช้บนเว็บไซต์ นามบัตร หัวจดหมาย โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โดยการส่งผลงานเข้าประกวดนี้ ผู้เข้าประกวดยินยอมว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และทั้งหมดในผลงานการออกแบบโลโก้ได้มอบให้แก่ผู้สนับสนุนการประกวด
 4. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ใช้ผลงานของผู้ชนะตามที่อธิบายในกติกาการแข่งขัน และสงวนสิทธิ์ในการปรับ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือใช้ผลงานชนะเลิศบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร
 5. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด รวมทั้งตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดและผลงานใด ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ได้ตลอดเวลา ผู้สนับสนุนการประกวดยังสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวในการเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและการปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้
 6. หากไม่สามารถจัดหารางวัลหรือส่วนของรางวัลที่กำหนดได้ ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่ผู้เดียวในการจัดหารางวัลทดแทนที่มีมูลค่าและ/หรือคุณลักษณะเท่ากันหรือมากกว่า
 7. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจแต่ผู้เดียวในการตัดสิทธิ์และ/หรือตัดสินว่าขาดคุณสมบัติได้ตลอดเวลา หากมีเหตุให้เชื่อว่าบุคคลใด (1) ฝ่าฝืนกฎกติกาอย่างเป็นทางการ (2) ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของช่องทางการประกวด หรือ (3) กระทำการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติกรรมขาดน้ำใจนักกีฬาหรือสร้างความรบกวน หรือมีเจตนาที่จะสร้างความรำคาญ ประทุษร้าย ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลอื่นใด
 8. ผู้สนับสนุนการประกวดสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปรับเปลี่ยน ระงับ ยุติ หรือยกเลิกการประกวด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 9. ผู้เข้าประกวดตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้และปกป้องผู้สนับสนุนการประกวด บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง พนักงานฝึกงาน และตัวแทนของผู้สนับสนุนการประกวด จากข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ข้อผูกมัด ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือหนี้ ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดจาก (1) การฝ่าฝืนกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ (2) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ว่าจะประการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้ หรือ (3) ข้อกล่าวอ้างใดที่ระบุว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดสร้างความเสียหายใด ๆ แก่บุคคลที่สามบุคคลใดก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงความเสียหายทางการเงิน โดยการชดใช้ค่าเสียหายและการปกป้องจากความผิดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตลอดไปแม้การประกวดนี้จะสิ้นสุดลง
 10. การจัดหา ตัดสิน และมอบรางวัลจะเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทยข้อที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทย ให้ใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการใช้บังคับ
 11. ผู้สนับสนุนการประกวดจะดำเนินมาตรการตามสมควรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ ของผู้เข้าประกวด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยอาจเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลติดต่อของผู้เข้าประกวด และอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวติดต่อผู้เข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สนับสนุนร่วมของการประกวดและ/หรือแก่บุคคลที่สามในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
 12. ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้งานจากการเข้าร่วมหรือความพยายามในการเข้าร่วมการประกวด หรือความสามารถหรือไม่สามารถอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวด ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดต่อปัญหาทางเทคนิคหรือความผิดปกติทางเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการประกวด ซึ่งรวมไปถึงข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, การเชื่อมโยงที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม เครือข่าย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไร้สาย หรืออินเทอร์เน็ต หรือปัญหาด้านการสื่อสารทางออนไลน์อื่น ๆ, ข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ แม่ข่าย หรือผู้จัดหาอินเทอร์เน็ตใดก็ตาม, การส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระเบียบ หรือผิดพลาด, ความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการส่ง, การส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลที่สูญหาย ล่าช้า เกินกำหนดเวลา หรือถูกสกัดกั้น, การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของการประกวดได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม, ความแออัดของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของการประกวด, การขัดขวางการดำเนินการประกวดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์หรือไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมแปลง การแฮกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล ไวรัส จุดบกพร่อง หนอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการกระทำที่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำลายองค์ประกอบใดก็ตามของการประกวด หรือความสูญเสีย การคำนวณที่ผิดพลาด การส่งผ่านข้อมูลผิดพลาด การไม่สามารถเข้าถึง หรือการสูญเสียบัญชีอีเมลที่ใช้เกี่ยวกับการประกวด
 13. ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์การประกวดด้วยตนเอง ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดกับบุคคล ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือการสูญเสียประเภทใด ๆ ที่อาจเกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประกวด การใช้งานเว็บไซต์การประกวด หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์การประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงที่จะให้ผู้สนับสนุนการประกวดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวดนี้ของผู้เข้าประกวด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
 14. ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ส่วนใดก็ตามของการประกวดนี้ถูกยกเลิกหรือทำให้ล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ อัคคีภัย การประท้วง เหตุแห่งสงครามหรือการก่อการร้าย หรือเหตุผลอื่นใด