ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑

Great and Good Friends

แม้สหรัฐอเมริกากับสยามจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกจนไม่น่าจะเป็นพันธมิตรกันได้ แต่ทั้งสองประเทศได้เริ่มต้นสร้างสัมพันธ์มาตั้งแต่สองศตวรรษที่แล้ว เมื่อกัปตันชาวอเมริกันล่องเรือมาจอดเทียบท่าที่กรุงเทพมหานคร

ภายในระยะเวลาหลายทศวรรษ การคบหาคุ้นเคยกันมากขึ้น การลงนามในสนธิสัญญาหลายฉบับ ตลอดจนการเดินทางเยือนของผู้นำระดับประเทศ อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของทั้งสองชาติ ได้พัฒนาให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่สำคัญและยืนยงจวบจนทุกวันนี้

ตลอดระยะเวลา ๒๐๐ ปี สายสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับ  นิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑” ครั้งนี้ ได้จัดแสดงของขวัญที่ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนกัน ทั้งของขวัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้ ของขวัญหลายชิ้นถูกนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ตลอดจนของขวัญที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  ของขวัญเหล่านี้ไม่เพียงฉายให้เห็นมิตรภาพอันยาวนาน ๒๐๐ ปีให้เป็นที่ประจักษ์  แต่ยังบอกเล่าเรื่องราวของสองประเทศอันไกลโพ้น ที่สานสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยไมตรีจิตและความเข้าใจ

นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในปี ๒๕๖๑ ท่านสามารถชมนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพแบบออนไลน์ผ่านช่องทางของ Google Arts & Culture ได้ที่ g.co/greatandgoodfriends

ชมเว็บไซต์ของขวัญแห่งมิตรภาพได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเว็บไซต์ของขวัญแห่งมิตรภาพในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ (๘๖.๒ MB)