กงสุลใหญ่ ลิสา เอ. บูเจนนาส

ลิสา เอ. บูเจนนาส

กงสุลใหญ่
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ลิสา บูเจนนาส เริ่มต้นวาระดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณชนสัมพันธ์ พร้อมกับตำแหน่งหัวหน้าผู้ช่วยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงปักกิ่ง คุณบูเจนนาสเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพิเศษให้กับปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการด้านการเมืองที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับสูงของนักการทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของสำนักงานกิจการปากีสถาน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในส่วนของการประจำการในต่างประเทศ คุณบูเจนนาสเคยปฏิบัติหน้าที่ในคณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำสหภาพยุโรป ในกรุงบรัสเซลส์ รวมทั้งเคยประจำการในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน 2 ครั้ง และในกรุงเทพฯ ประเทศไทยด้วย

ก่อนที่จะเข้ารับราชการกับกระทรวงการต่างประเทศ คุณบูเจนนาสเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการ โดยดูแลทีมงานขนาดใหญ่ที่ดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจในอิรัก คุณบูเจนนาสเป็นชาวเทกซัส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย George Washington University กงสุลใหญ่บูเจนนาสประจำการที่ประเทศไทยพร้อมด้วยบุตรชายหนึ่งคน ตลอดจนสามารถพูดภาษาจีนกลางและภาษาไทยได้