พิธีเปิดศูนย์ประสานงานศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแห่งแรกในประเทศไทย

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแห่งแรกในประเทศไทย

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแห่งแรกในประเทศไทย