พิธีเปิดศูนย์ประสานงานศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแห่งแรกในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์ประสานงานศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S. Space and Rocket Center’s Liaison Office) แห่งแรกในประเทศไทยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ ทางศูนย์ประสานงานฯ กำลังรับสมัครนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการอบรมที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ เมือง Huntsville รัฐแอละแบมา โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ จะมอบทุนเต็มจำนวนแก่นักเรียนสองคนที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียนที่สนใจและมีอายุระหว่าง 14-18 ปีสามารถสมัครรับคัดเลือกได้ทาง  www.spacecampthailand.com