ข่าวและเหตุการณ์

I

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนต่างมีความรวดเร็วในการนำอินเทอร์เน็ตไป ใช้เป็นเครื่องมือการหาเสียง และได้พิสูจน์แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการระดมทุนจากผู้ที่คาดว่าจะให้ ความสนับสนุนตลอดทั้งเป็นวิธีประชาสัมพันธ์นโยบายและประสบการณ์ของผู้สมัคร ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง ในปัจจุบัน องค์กรรณรงค์หาเสียงต่างมีเว็บไซต์ส่วนตัว (blog) ผู้จัดการเว็บไซต์ส่วนตัวเหล่านี้คือ เจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงที่ได้รับการว่าจ้างให้เขียนเกี่ยวกับคำปราศรัย สุนทรพจน์และกิจกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ก็มี blog อิสระหลายพันเว็บไซต์ที่เขียนบทความสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนเอง ชอบและตอบโต้กับ blogger อื่นๆ
อ่านเพิ่มเติม»

H

การแข่งม้า (Horse race) – เป็นคำอุปมาหมายถึงการหาเสียงเลือกตั้ง คำว่า “การแข่งม้า”จะแสดงความรู้สึกตื่นเต้นของประชาชนในขณะที่ชมการแข่งขันกีฬา คำนี้ยังหมายถึงการเสนอข่าวเกี่ยวกับการหาเสียงซึ่งมักเน้นสถานะความนิยมของ ผู้สมัครแต่ละคนจากการหยั่งเสียงประชาชนราวกับว่าผู้สมัครเหล่านั้นเป็นม้า แข่ง แทนที่จะกล่าวถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม»

G

เมื่อการเลือกตั้งขั้นต้นหรือการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองสิ้นสุดลง ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อตัดสินว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรง ตำแหน่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้ออกเสียงเลือกตั้งจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่อยู่บนบัตร เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปนี้อาจมีผู้สมัครอิสระ (ซึ่งไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด) ให้เลือกด้วย ผู้สมัครอิสระเหล่านี้จะมีชื่ออยู่บนบัตรเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้ยื่นคำ ร้องพร้อมลายมือชื่อจากผู้สนับสนุนครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งขั้นต้น นอกจากนี้ บัตรเลือกตั้งของบางรัฐอาจมีช่องให้ใส่ชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากการเสนอ ชื่อของพรรคการเมือง หรือไม่ได้ยื่นคำร้องพร้อมลายมือชื่อของผู้สนับสนุน ผู้สมัครประเภทนี้อาจเรียกว่า “ผู้สมัครที่เสนอชื่อตัวเอง” และเคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วด้วย
อ่านเพิ่มเติม»

F

สหรัฐฯ มีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐที่ซับซ้อน โดยมีรัฐบาลแห่งชาติสำคัญที่สุด แต่รัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นก็มีอำนาจในเรื่องที่ไมได้สงวนไว้สำหรับ รัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในระดับที่แตกต่างกันไปในการ จัดการเลือกตั้งในเขตความรับผิดชอบของตน แต่ก็จัดการเลือกตั้งบ่อยครั้ง ซึ่งมีความแน่นอนและราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม»

E

ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำพรรครีพับลิกัน นักวาดการ์ตูนการเมืองชื่อโทมัส แนสต์ ได้วาดภาพการ์ตูนสัตว์สองชนิดไว้ในนิตยสาร Harper’s Weekly ในปี พ.ศ. 2417 โดยภาพหนึ่งเป็นภาพช้างทำท่าบุกเพื่อหมายถึง “คะแนนเสียงสำหรับพรรครีพับลิกัน” พรรครีพับลิกันรีบอ้าแขนรับภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพรรคทันทีและใช้ภาพนั้น อย่างกว้างขวาง หลายปีผ่านไป ลาและช้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับกันของพรรคเดโมแครตและพรรครี พับลิกัน
อ่านเพิ่มเติม»