ข่าวและเหตุการณ์

ผู้ช่วย รมต. ต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมของภูมิภาคในการรับมือการโยกย้ายถิ่นฐานในมหาสมุทรอินเดีย

นางแอนน์ ซี. ริชาร์ด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายประชากร ผู้ลี้ภัยและการย้ายถิ่น เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม โดยเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (Special meeting on Irregular Migration in the Indian Ocean) ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่ 29 พฤษภาคม ในระหว่างการประชุม ผช.รมต. ริชาร์ดได้ย้ำถึงพันธกิจของสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนความพยายามที่นำโดยภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์และแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นที่ต้นเหตุ  และเน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลชาติต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้มีการโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกกฎหมาย ปลอดภัยและเป็นระเบียบ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ย้ายถิ่นและประชาชนในประเทศต้นทางด้วย  ผช.รมต. ริชาร์ด ได้เสนอความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ด้านวิชาการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขและป้องกันการลักลอบนำคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และการกระทำทารุณอื่นๆ ต่อผู้ย้ายถิ่น   นอกจากนี้ ผช.รมต. ริชาร์ดได้เรียกร้องให้รัฐบาลในภูมิภาคนี้จัดทำเกณฑ์วิธีในการดำเนินการกับผู้ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ ผู้อพยพ ผู้แสวงหาที่พักพิง และเหยื่อการค้ามนุษย์ที่อยู่ในทะเลเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่จำเป็นต้องรับความคุ้มครอง และนำส่งกลับประเทศเดิมด้วยลักษณะที่มีมนุษยธรรมสำหรับผู้ที่ไม่มีความจำเป็นรับความคุ้มครอง โดยกล่าวว่า “เมื่อเราร่วมมือทำงานกัน เราก็สามารถดำเนินการในลักษณะที่จะส่งเสริมความมั่นคง เสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคได้” นอกจากนี้ ผช.รมต. ริชาร์ดยังได้ประกาศมอบความช่วยเหลือมูลค่าสามล้านเหรียญสหรัฐให้แก่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ตามคำร้องขอฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนความพยายามระดับภูมิภาค  เงินเหล่านี้จะสนับสนุนการดำเนินงานที่ประสานและนำโดยรัฐบาลในภูมิภาคซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ย้ายถิ่น และประกันว่า ...
อ่านเพิ่มเติม»

สหรัฐอเมริการ่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในนามของชุมชนชาวอเมริกันและชาวไทยในหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลใหญ่ เชียงใหม่ ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ชาวสถานทูตสหรัฐอเมริกาล้วนซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ตลอดจนคุณูปการนานาประการต่อมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ในวันอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ชาวสถานทูตสหรัฐอเมริกา ขอถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม»

คำกล่าวในพิธีเปิดอาคารฝึกสุนัขทางยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย นายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558  เวลา 10.00 น.  ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับภัยก่อการร้ายและหยุดยั้งองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศคือ ตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาคและโลก  แม้ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยอันจำเป็นต่อการฟื้นคืนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้กลับเต็มศักยภาพอีกครั้ง พวกเราก็ยังคงสานต่อความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญต่อความมั่นคงและสวัสดิภาพของชาติทั้งสองและของภูมิภาคนี้ โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-Terrorism Assistance – ATA) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค  ทั้งนี้ โครงการ ATA และสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต (Regional Security Office – RSO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทันยุคสมัยเพื่อต่อสู้กับการขยายตัวของภัยก่อการร้ายข้ามชาติ กระชับความปลอดภัยระหว่างพรมแดน ตลอดจนสกัดกั้นและสืบสวนเหตุโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย ATA และ RSO ได้ฝึกเจ้าหน้าที่ไทยไปแล้วกว่า 2,500 นายอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายระดับสูงจำนวนมาก   นอกจากนี้ ATA ได้สนับสนุนสุนัขตรวจหาวัตถุระเบิดราว ...
อ่านเพิ่มเติม»

คำกล่าวในพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมของการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ณ จังหวัดลพบุรี

นายดับเบิลยู. แพทริค เมอร์ฟี อุปทูตรักษาการแทน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผมขอขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ธนาคม ท่านผู้อำนวยการไพศาล ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่พลเอกสมหมาย พลตรี Pasquarette และ พลตรีซู ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนทหารของทั้งสามชาติที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ ผมมีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมจังหวัดลพบุรี และยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีส่งมอบอาคารนี้ ขณะนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดยในปีนี้ มี 24 ประเทศได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้ พันธสัญญาของสหรัฐฯต่อการการฝึกคอบร้าโกลด์สะท้อนถึงพันธกิจอันมีขอบเขตกว้างกว่าของเราในการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งพันธกิจต่อนานาประเทศคู่ความร่วมมือของเราในภูมิภาคนี้ การฝึกคอบร้าโกลด์ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคให้แข็งแกร่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของพวกเรา อันเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในการรับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและการก่อการร้ายสากล ในขณะที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการเพื่อกลับคืนสู่ระบอบการปกครองอันมีรัฐบาลพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้งเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกคอบร้าโกลด์โดยเน้นสมรรถนะการปฏิบัติการตอบสนองภัยพิบัติและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมประการหนึ่งพร้อมทั้งเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเหตุใดการฝึกคอบร้าโกลด์จึงมีความสำคัญมากก็คือห้องเอนกประสงค์ห้องนี้ซึ่งจะทำหน้าที่รับใช้นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองปล้องสืบไปอีกหลายรุ่น โดยเด็กๆ จะได้ศึกษาเล่าเรียนในที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย ชาวตำบลเกาะรังยังสามารถใช้สถานที่นี้ในการดำเนินกิจกรรมหลากหลายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชุมชนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยนำพาทุกส่วนของชุมชนให้ได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมทั้งสี่โครงการของการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ในประเทศไทย ซึ่งสื่อถึงจิตวิญญาณของการฝึกคอบร้าโกลด์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ผมทราบดีว่า คณะทำงานนานาชาติได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้โครงการนี้เสร็จสิ้นตามกำหนดการ โดยเริ่มต้นกันมานานก่อนการเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 อย่างเป็นทางการ ในขณะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์นี้คณะทำงานนานาชาติอันประกอบไปด้วยทหารและวิศวกรชาวไทย อเมริกันและจีนยังได้สร้างสะพานเชื่อมเส้นแบ่งทางวัฒนธรรมและภาษา อันเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ทหารจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุวิกฤต และนี่คือเป้าหมายสำคัญของการฝึกคอบร้าโกลด์  24 ชาติทั่วภูมิภาคนี้ได้มาประสานกันรับมือความท้าทายร่วมกันด้านความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมทั้งพัฒนาสมรรถภาพในการดำเนินการร่วมด้านการขนส่งเสบียงที่จำเป็นและอำนวยการงานฟื้นฟูหลังเกิดภัยธรรมชาติ ต่อสู้กับโรคระบาด และรักษาความมั่นคงทางทะเล การฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อประเด็นเหล่านี้ ...
อ่านเพิ่มเติม»

คณะผู้ฝึกสอนอเมริกันอบรมกีฬาให้บุคคลทุพพลภาพ

ศูนย์ National Ability Center (NAC) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการจะจัดการอบรมกีฬาเชิงปรับตัวให้แก่เยาวชนทุพพลภาพในเชียงใหม่และหนองคายของไทยสองหลักสูตรๆ ละหนึ่งสัปดาห์ โดยโครงการ “Developing Potential and Transforming Perceptions: An International Sports Project for Individuals with Disabilities (DPTP)” หรือ “การพัฒนาศักยภาพและเปลี่ยนโลกทัศน์: โครงการกีฬาสากลสำหรับบุคคลทุพพลภาพ” นี้ได้รับทุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่ที่เชียงใหม่ ทีมอบรมทักษะกีฬาหลากประเภทของอเมริกานี้จะเดินทางมาไทยเพื่อจัดการอบรมโค้ชและเยาวชนทุพพลภาพสองหลักสูตร หลักสูตรละ 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 9–22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ กีฬาที่อบรมได้แก่ วีลแชร์บาสเก็ตบอล กีฬาว่ายน้ำ กรีฑาประเภทลาน กีฬายิงธนู และกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับบุคคลทุพพลภาพ โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น. ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะโค้ชและบุคคลทุพพลภาพชาวไทยจะเดินทางเยือนศูนย์ National Ability ...
อ่านเพิ่มเติม»