ข่าวและเหตุการณ์

C

การประชุมใหญ่: ในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากการเลือกตั้งขั้นต้น (primary) และการประชุมแบบคอคัส (caucus) ของรัฐต่างๆ เสร็จสิ้นลง พรรคการเมืองจะจัดการประชุมเพื่อเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดี โดยทั่วไป ผู้สมัครดังกล่าวคือผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากผู้แทนพรรคที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีมักเลือกผู้ ร่วมหาเสียงเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี หรืออาจเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีต่อผู้ แทนพรรคที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ได้เลยโดยไม่เสนอชื่อผู้ใดก่อน
อ่านเพิ่มเติม»

B

“รัฐสีน้ำเงิน” คือคำที่ใช้เรียกรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนส่วนใหญ่มักให้การ สนับสนุนผู้เข้าแข่งขันและนโยบายของพรรคเดโมแครต
อ่านเพิ่มเติม»

A

การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้ง (absentee voting) เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถเดินทางไปสถานที่เลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเสียงได้ สถานการณ์ต่างๆ อาจขัดขวางผู้มีสิทธิเลือกตั้งจนไม่อาจไปสถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ เช่น อาศัยอยู่ต่างประเทศ เจ็บป่วย เดินทาง หรือรับราชการทหาร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงโดย ส่งบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง (absentee ballot) ผ่านทางไปรษณีย์ รัฐบัญญัติ Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act กำกับควบคุมการลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือก ตั้งประธานาธิบดี ส่วนหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือก ตั้งอื่นๆ นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐกำหนด รัฐโอเรกอนดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมดทางไปรษณีย์ แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจเลือกลงคะแนนเสียงด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งของ เคาน์ตีก็ได้
อ่านเพิ่มเติม»

ความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศไทย

คำแถลงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี สหรัฐอเมริกาสนับสนุนอย่างเต็มที่ในสถาบันประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทย ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพันธมิตรของเรามายาวนาน นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งเพื่อเป็นแนวทางการก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองและการชุมนุมประท้วงที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ เราขอสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขความแตกต่างทางการเมืองโดยสันติตามระบอบประชาธิปไตย ในวิถีทางที่สะท้อนความประสงค์ของประชาชนชาวไทยและส่งเสริมหลักนิติธรรม
อ่านเพิ่มเติม»

การชุมนุมประท้วงในประเทศไทย

คำแถลงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี รัฐบาลสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่กำลังทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น และได้ติดตามการชุมนุมประท้วงในกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด  เราขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง มีความอดทนอดกลั้น และเคารพหลักนิติธรรม  การใช้ความรุนแรงและการเข้ายึดสถานที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชนนั้นไม่ใช่หนทางที่ยอมรับได้ในการแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางการเมือง เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในบรรทัดฐานสากลที่รับประกันเสรีภาพของสื่อและความปลอดภัยของนักข่าว  สหรัฐฯ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ปัญหาความแตกต่างผ่านการเจรจาโดยสันติ บนวิถีทางที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม ในฐานะมิตรประเทศเก่าแก่ของประเทศไทย เราขอเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาเช่นนี้
อ่านเพิ่มเติม»