ข่าวและเหตุการณ์

ประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา: เดือนพฤศจิกายน

1 พฤศจิกายน 1800 ในปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงสมัยเดียว ประธานาธิบดีจอห์น แอดัมส์ ได้ย้ายไปพำนักในอาคารพักของประธานาธิบดีที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งมีชื่อดั้ง เดิมที่เรียกขานกันจนถึงทุกวันนี้คือ ทำเนียบขาว หรือ White House 2 พฤศจิกายน 1948 ประธานาธิบดีทรูแมนชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นสมัย ที่ 2 ประธานาธิบดีทรูแมนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลท์ถึงแก่อสัญกรรม 3 พฤศจิกายน 1964 ประชาชนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเป็นครั้งแรก เมื่อประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ตัดสินใจให้ District of Columbia เป็นนครของรัฐบาลกลางของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2333 รัฐสภาได้พิจารณาและลงมติระงับสิทธิในการออกเสียงของประชากรของเมืองนี้ เมื่อถึงปี พ.ศ. 2504 บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทที่ 23 ได้คืนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ที่พำนักในเมืองนี้ 4 พฤศจิกายน 2008 ประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีเชื้อสาย แอฟริกัน-อเมริกันเป็นคนแรก อดีตวุฒิสมาชิกของรัฐอิลินอยส์ท่านนี้ได้ชัยเหนือนายจอห์น แมคเคน วุฒิสมาชิกของรัฐแอริโซนาและกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา 5 ...
อ่านเพิ่มเติม»

ข่าวเพื่อการเผยแพร่ โครงการใหม่ของสหรัฐฯเชื่อมโยงเกษตรกรเอเชียด้วยเทคโนโลยีในราคาที่เข้าถึงได้

วันนี้ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ประกาศโครงการใหม่เพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีและวิธีการจัดการทางการเกษตรในราคาเข้าถึงได้ระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกันเพื่อเพิ่มรายได้ในแก่ เกษตรกรผู้ยากไร้ ทั้งนี้ USAID ได้มอบหมายงานดำเนินโครงการ “Feed the Future Asia Innovative Farmers” ให้แก่ Winrock International องค์กรภาคีเครือข่าย ผ่านการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯในโครงการ Feed the Future ซึ่งเป็นความริเริ่มเพื่อต่อต้านความ หิวโหยและความมั่นคงทางอาหารระดับโลก โดย Winrock และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี ใหม่ ๆ และวิธีการจัดการทางเกษตรให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อเพิ่มรายได้จากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น “เทคโนโลยีได้สร้างความก้าวหน้าทางการเกษตรให้แก่มนุษยชาติตั้งแต่เกษตรกรเริ่มเพาะพันธุ์พืชป่าเมล็ดแรกมาจนถึงปัจจุบัน” เบ็ธ เพจ ผู้อำนวยการ USAID สำนักงานภาคพื้นเอเชียกล่าว “เทคโนโลยีที่ดีขึ้นทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จำหน่ายได้มากขึ้น เพิ่มรายได้และอาหารให้แก่เกษตรกรมากขึ้น เรามีความยินดีที่จะได้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน แวดวงการเกษตรในเอเชียเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้” โครงการนี้มุ่งเน้นไปยังประเทศเป้าหมายสามประเทศในโครงการ Feed the Future ซึ่งได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา และเนปาล รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ...
อ่านเพิ่มเติม»

ประกาศว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะแจ้งกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยของนายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนใหม่ นายกลิน เดวีส์ ว่าที่เอกอัครราชทูตประจำรัฐผู้รับจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 22 กันยายน 2558 นายกลิน เดวีส์ เป็นข้าราชการการทูตอาวุโสที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี โดยก่อนหน้านี้ ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของสำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และก่อนหน้านั้น ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษด้านนโยบายเกาหลีเหนือ และผู้แทนสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รวมทั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มรองผู้ช่วยรัฐมนตรีและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีในสำนักงานกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอกอัครราชทูตเดวีส์ยังเคยดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงในสำนักต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สำนักงานสารนิเทศ สำนักงานกิจการยุโรป ตลอดจนสำนักเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำหรับตำแหน่งการทูตประจำต่างประเทศนั้น เอกอัครราชทูตเดวีส์เคยไปปฏิบัติราชการในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศสและซาอีร์ (Zaire) เอกอัครราชทูตเดวีส์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Foreign Service จากมหาวิทยาลัย Georgetown และปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติจาก National War College ที่ Fort McNair กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่านสมรสกับนางแจ็คเกอลีน เอ็ม. ...
อ่านเพิ่มเติม»

สหรัฐอเมริกาชมเชยประเทศไทยที่ทำลายงาช้าง

สหรัฐอเมริกาชมเชยการดำเนินการที่สำคัญเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2015 ของรัฐบาลไทยที่ร่วมมือกับองค์การนอกภาครัฐในประเทศและหน่วยงานคู่ความร่วมมือนานาชาติในการทำลายงาช้างจำนวน 2.1 ตันที่ทางการยึดได้ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในการทำลายงาช้างและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ลักลอบค้าผิดกฎหมายเพื่อส่งสารที่ชัดเจนว่า ไม่มีประเทศใดในโลกยอมรับการค้าผิดกฎหมายที่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้าง ความต้องการงาช้างและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายนำไปสู่การสังหารช้างและสัตว์ป่าที่สำคัญๆ เป็นจำนวนมาก การทำลายงาช้างในวันนี้ รวมทั้งความพยายามอย่างต่อเนื่องอื่นๆ เช่นการส่งเสริมการคุ้มครองช้างแอฟริกันภายใต้กฎหมายไทยและการกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยการค้างาช้างให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะยับยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าอันเป็นปัญหาท้าทายระดับโลกที่มีผลกระทบทั้งในด้านการอนุรักษ์ เศรษฐกิจ สุขภาพและความมั่นคง เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำโดยรักษาการอัครราชทูต คริสติน่า คาวิน ได้ร่วมสังเกตการณ์การทำลายงาช้างครั้งนี้ สหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น องค์กรนอกภาครัฐ ภาคเอกชน และฝ่ายอื่นๆ เพื่อส่งเสริมพันธกิจโลกในการขจัดการลักลอบค้าสัตว์ป่า
อ่านเพิ่มเติม»

คำแถลงว่าด้วยการเผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2558

การค้ามนุษย์เป็นปัญหาระดับโลกที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือ การดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลทุกประเทศในอันที่จะบรรลุความก้าวหน้าที่ชัดเจนและสัมฤทธิผลที่ประเมินได้ สหรัฐอเมริกามุ่งสืบสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการ บุคลากรฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคมของไทยด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือในยามนี้ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินงานปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยยังคงอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ 3 (Tier 3) โดยรายงานประจำปี พ.ศ. 2558 นี้ครอบคลุมความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 แม้ประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการประสานงานระหว่างหน่วยงานการปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่ทว่า ในช่วงเวลาของการทำรายงาน ไทยมิได้ดำเนินการที่จำเป็นอย่างเพียงพอที่จะบรรลุผลความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ยากลำบากนี้ การจัดระดับประเทศในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์พิจารณาจากการประเมินบันทึกการดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยมิได้คำนึงถึงบริบททางการเมืองของประเทศนั้นๆ เราจะยังคงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐของไทยดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในการปราบปรามการค้ามนุษย์ตลอดช่วงการทำรายงานฉบับปี 2559 และตลอดไป เราขอสนับสนุนให้รัฐบาลไทยใช้กรอบกฎหมายที่ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาโดยรวมของรัฐบาลเพื่อขยายความพยายามเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการระบุตัวเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับใช้แรงงานและเพื่อธุรกิจทางเพศออกจากกลุ่มประชากรที่อ่อนแอทั้งหลาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม นอกจากนี้ เราขอให้รัฐบาลไทยเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็นในการค้ามนุษย์ โดยดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รวมถึงผู้บังคับใช้แรงงานในเรือประมงหรือผู้ก่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ เราชื่นชมที่นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นมา ทางรัฐบาลไทยได้ยกระดับความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงความพยายามในการสร้างหน่วยงานพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของศาลอาญาเพื่อพิจารณาคดีค้ามนุษย์และจับกุมบุคคลจำนวนมากที่อาจมีส่วนร่วมก่ออาชญากรรมการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ กับแรงงานข้ามชาติในภาคใต้ของไทย รายงานฯ ของปีหน้าจะครอบคลุมการดำเนินการหลังวันที่ 31 มีนาคม ...
อ่านเพิ่มเติม»