ข่าวและเหตุการณ์

H

การแข่งม้า (Horse race) – เป็นคำอุปมาหมายถึงการหาเสียงเลือกตั้ง คำว่า “การแข่งม้า”จะแสดงความรู้สึกตื่นเต้นของประชาชนในขณะที่ชมการแข่งขันกีฬา คำนี้ยังหมายถึงการเสนอข่าวเกี่ยวกับการหาเสียงซึ่งมักเน้นสถานะความนิยมของ ผู้สมัครแต่ละคนจากการหยั่งเสียงประชาชนราวกับว่าผู้สมัครเหล่านั้นเป็นม้า แข่ง แทนที่จะกล่าวถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม»

G

เมื่อการเลือกตั้งขั้นต้นหรือการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองสิ้นสุดลง ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อตัดสินว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรง ตำแหน่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้ออกเสียงเลือกตั้งจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่อยู่บนบัตร เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปนี้อาจมีผู้สมัครอิสระ (ซึ่งไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด) ให้เลือกด้วย ผู้สมัครอิสระเหล่านี้จะมีชื่ออยู่บนบัตรเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้ยื่นคำ ร้องพร้อมลายมือชื่อจากผู้สนับสนุนครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งขั้นต้น นอกจากนี้ บัตรเลือกตั้งของบางรัฐอาจมีช่องให้ใส่ชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากการเสนอ ชื่อของพรรคการเมือง หรือไม่ได้ยื่นคำร้องพร้อมลายมือชื่อของผู้สนับสนุน ผู้สมัครประเภทนี้อาจเรียกว่า “ผู้สมัครที่เสนอชื่อตัวเอง” และเคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วด้วย
อ่านเพิ่มเติม»

F

สหรัฐฯ มีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐที่ซับซ้อน โดยมีรัฐบาลแห่งชาติสำคัญที่สุด แต่รัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นก็มีอำนาจในเรื่องที่ไมได้สงวนไว้สำหรับ รัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในระดับที่แตกต่างกันไปในการ จัดการเลือกตั้งในเขตความรับผิดชอบของตน แต่ก็จัดการเลือกตั้งบ่อยครั้ง ซึ่งมีความแน่นอนและราบรื่น
อ่านเพิ่มเติม»

E

ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำพรรครีพับลิกัน นักวาดการ์ตูนการเมืองชื่อโทมัส แนสต์ ได้วาดภาพการ์ตูนสัตว์สองชนิดไว้ในนิตยสาร Harper’s Weekly ในปี พ.ศ. 2417 โดยภาพหนึ่งเป็นภาพช้างทำท่าบุกเพื่อหมายถึง “คะแนนเสียงสำหรับพรรครีพับลิกัน” พรรครีพับลิกันรีบอ้าแขนรับภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพรรคทันทีและใช้ภาพนั้น อย่างกว้างขวาง หลายปีผ่านไป ลาและช้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับกันของพรรคเดโมแครตและพรรครี พับลิกัน
อ่านเพิ่มเติม»

D

ลาเป็นสัญลักษณ์แทนพรรคเดโมแครต ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตคนแรกที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์รูปลานี้ อย่างไรก็ตาม ภาพที่เป็นที่จดจำมากที่สุดมาจากการ์ตูนของโทมัส แนสต์ ที่วาดภาพพรรคเดโมแครตเป็นรูปลาซึ่งเป็นสัตว์ที่มองกันว่าดื้อด้าน แต่พรรคเดโมแครตก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ขันของพรรคโดยยอมรับรูปลาเป็น สัญลักษณ์ของพรรคอย่างไม่เป็นทางการ โดยมองว่า ลาและพรรคเดโมแครตมีคุณสมบัติที่ดีเหมือนกันหลายอย่าง เช่น ไม่ยอมจำนนง่ายๆ ทั้งยังนำภาพลารูปแบบต่างๆ มาใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดช่วงที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม»