ข่าวและเหตุการณ์

คำแถลงโดยรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มารี ฮาร์ฟ

สหรัฐฯ มีความกังวลยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของกองทัพไทยเพียงไม่กี่วันหลังประกาศรัฐประหาร กองทัพได้ประกาศยุบรัฐสภา ควบคุมตัวบุคคล สั่งให้นักวิชาการและผู้สื่อข่าวบางคนเข้ารายงานตัว และยังคงจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชน สหรัฐฯ ขอเรียกร้องอีกครั้งให้กองทัพไทยปล่อยตัวบุคคลต่างๆ ที่ถูกควบคุมตัวด้วยเหตุผลทางการเมือง ยุติข้อจำกัดต่อสื่อมวลชน และดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีการบริหารแผ่นดินโดยพลเรือนและกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง
อ่านเพิ่มเติม»

คำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เจน ซากี

เราได้รับทราบรายงานที่ว่ากองทัพบกไทยได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว และเรากำลังติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เรายังคงมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิกฤติทางการเมืองที่ถลำลึกยิ่งขึ้นในประเทศไทย และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักการประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการเคารพเสรีภาพในการพูด เราเข้าใจว่า กองทัพบกไทยได้ประกาศไว้ว่า การประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ไม่ใช่การก่อรัฐประหาร เราหวังว่า ทางกองทัพบกไทยจะยึดมั่นให้การประกาศครั้งนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรง และไม่เป็นการบ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขความแตกต่างผ่านการเจรจาและแสวงหาหนทางก้าวไปข้างหน้าต่อไป ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นของการเลือกตั้งเพื่อชี้ชัดถึงความปรารถนาของประชาชนชาวไทย
อ่านเพิ่มเติม»

คำแถลงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จอห์น แคร์รี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์)

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานโฆษก ในนามของประธานาธิบดีบารัค โอบามา และประชาชนชาวอเมริกัน ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยทุกคน ผมหวังว่า สงกรานต์ปีนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและมิตรสหายอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังสำหรับความสวัสดีมีโชคชัยและความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่ เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นความมั่นคงแห่งมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อีกปีหนึ่ง ประเทศของเราทั้งสองมีความผูกพันอันยั่งยืนเหนือภาวะการเมืองของทั้งสองประเทศ สหรัฐฯ หวังว่า ในปีใหม่นี้ เราทั้งสองจะได้ร่วมมือทำงานในประเด็นสำคัญๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางการค้า การวิจัยด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ผมหวังว่า ปีใหม่นี้จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆ สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสองและพันธมิตรของเรา และในวาระสงกรานต์นี้ ผมขออวยพรให้ชาวไทยทุกคนจงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง
อ่านเพิ่มเติม»

ความรุนแรงในประเทศไทย

คำแถลงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จอห์น แคร์รี เรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อความรุนแรงที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ ในฐานะพันธมิตรและเพื่อนใกล้ชิดของชาวไทย เรารู้สึกโศกเศร้าอย่างยิ่งจากการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศ ในฐานะพ่อและตา การตายของเด็กผู้บริสุทธิ์หลายคนเป็นเรื่องสะเทือนใจอย่างมาก และท้ายที่สุดควรเป็นเสียงเตือนให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง มีความอดทนอดกลั้น และเคารพหลักนิติธรรม ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทางการไทยเร่งตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุโจมตีเหล่านี้และนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การใช้ความรุนแรงนั้นไม่ใช่หนทางที่ยอมรับได้ในการแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางการเมือง เรายังมีความกังวลต่อการใช้กลวิธีอื่นๆ ที่บ่อนทำลายค่านิยมและกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทย ขัดขวางการประนีประนอม และทำให้ความตึงเครียดทางการเมืองทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สหรัฐอเมริกาไม่เข้าข้างฝ่ายใดในการเมืองของไทย สุดท้ายแล้ว การตัดสินใจว่าจะแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนชาวไทยเอง ทุกฝ่ายควรยึดมั่นในการเจรจาเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขความแตกต่างและหาหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างสันติและเป็นประชาธิปไตย
อ่านเพิ่มเติม»

เหตุการณ์ความวุ่นวายอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งในประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ คำแถลงของ Jen Psaki โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริการู้สึกกังวลอย่างมากกับความพยายามปิดกั้นหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งในประเทศไทย ตลอดจนเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นล่าสุด สหรัฐอเมริกาไม่เข้าข้างฝ่ายใดในความขัดแย้งทางการเมืองนี้และสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ ทว่า การขัดขวางไม่ให้พลเมืองใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงถือเป็นการละเมิดสิทธิสากลของพลเมืองเหล่านั้นและไม่สอดคล้องกับค่านิยมแห่งประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาขอย้ำถึงข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ให้ทุกฝ่ายระงับการใช้ความรุนแรง พยายามอดทนอดกลั้นและมุ่งมั่นที่จะเจรจาอย่างจริงใจเพื่อแก้ปัญหาความคิดต่างทางการเมืองอย่างสันติในแนวทางประชาธิปไตย
อ่านเพิ่มเติม»