ข่าวและเหตุการณ์

E

ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำพรรครีพับลิกัน นักวาดการ์ตูนการเมืองชื่อโทมัส แนสต์ ได้วาดภาพการ์ตูนสัตว์สองชนิดไว้ในนิตยสาร Harper’s Weekly ในปี พ.ศ. 2417 โดยภาพหนึ่งเป็นภาพช้างทำท่าบุกเพื่อหมายถึง “คะแนนเสียงสำหรับพรรครีพับลิกัน” พรรครีพับลิกันรีบอ้าแขนรับภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพรรคทันทีและใช้ภาพนั้น อย่างกว้างขวาง หลายปีผ่านไป ลาและช้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับกันของพรรคเดโมแครตและพรรครี พับลิกัน
อ่านเพิ่มเติม»

D

ลาเป็นสัญลักษณ์แทนพรรคเดโมแครต ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตคนแรกที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์รูปลานี้ อย่างไรก็ตาม ภาพที่เป็นที่จดจำมากที่สุดมาจากการ์ตูนของโทมัส แนสต์ ที่วาดภาพพรรคเดโมแครตเป็นรูปลาซึ่งเป็นสัตว์ที่มองกันว่าดื้อด้าน แต่พรรคเดโมแครตก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ขันของพรรคโดยยอมรับรูปลาเป็น สัญลักษณ์ของพรรคอย่างไม่เป็นทางการ โดยมองว่า ลาและพรรคเดโมแครตมีคุณสมบัติที่ดีเหมือนกันหลายอย่าง เช่น ไม่ยอมจำนนง่ายๆ ทั้งยังนำภาพลารูปแบบต่างๆ มาใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดช่วงที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม»

C

การประชุมใหญ่: ในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากการเลือกตั้งขั้นต้น (primary) และการประชุมแบบคอคัส (caucus) ของรัฐต่างๆ เสร็จสิ้นลง พรรคการเมืองจะจัดการประชุมเพื่อเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดี โดยทั่วไป ผู้สมัครดังกล่าวคือผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากผู้แทนพรรคที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีมักเลือกผู้ ร่วมหาเสียงเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี หรืออาจเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีต่อผู้ แทนพรรคที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ได้เลยโดยไม่เสนอชื่อผู้ใดก่อน
อ่านเพิ่มเติม»

B

“รัฐสีน้ำเงิน” คือคำที่ใช้เรียกรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนส่วนใหญ่มักให้การ สนับสนุนผู้เข้าแข่งขันและนโยบายของพรรคเดโมแครต
อ่านเพิ่มเติม»

A

การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้ง (absentee voting) เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถเดินทางไปสถานที่เลือกตั้ง สามารถลงคะแนนเสียงได้ สถานการณ์ต่างๆ อาจขัดขวางผู้มีสิทธิเลือกตั้งจนไม่อาจไปสถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ เช่น อาศัยอยู่ต่างประเทศ เจ็บป่วย เดินทาง หรือรับราชการทหาร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงโดย ส่งบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง (absentee ballot) ผ่านทางไปรษณีย์ รัฐบัญญัติ Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act กำกับควบคุมการลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือก ตั้งประธานาธิบดี ส่วนหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือก ตั้งอื่นๆ นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐกำหนด รัฐโอเรกอนดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมดทางไปรษณีย์ แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจเลือกลงคะแนนเสียงด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งของ เคาน์ตีก็ได้
อ่านเพิ่มเติม»