กฎกติกาอย่างเป็นทางการ การประกวดภาพถ่าย “World Environment Day”

การประกวดภาพถ่าย World Environment Day

กฎกติกาอย่างเป็นทางการ

การประกวดภาพถ่าย “World Environment Day”

ผู้สนับสนุนการประกวด

การประกวดภาพถ่าย “World Environment Day” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (“ผู้สนับสนุนการประกวด”)

วัตถุประสงค์ของการประกวด

ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดขณะกำลังทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคำอธิบายสั้นๆ (ไม่เกิน 50 คำ) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 50 คนแรกที่ส่งภาพถ่ายเข้ามาทาง Google Form (https://forms.gle/w884KMXkCpbpzf88A) จะได้รับรางวัลเป็นขวดน้ำรักษ์โลกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล รูปถ่ายที่ชนะการประกวดอาจได้รับการพิจารณานำไปจัดทำเป็นกิจกรรมหรือลงในสื่อสังคมออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (อ่านรายละเอียดภายใต้หัวข้อ “ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด” ด้านล่างเพื่อดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด)

ช่องทางการประกวด

การประกวดนี้จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้า Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย แต่การส่งภาพถ่ายจะต้องส่งผ่านทาง Google Form (https://forms.gle/w884KMXkCpbpzf88A) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Facebook และ Google  ไม่ใช่พันธมิตรหรือผู้สนับสนุนการประกวดนี้ ผู้เข้าประกวดควรตระหนักว่าในการเข้าร่วมการประกวดและอัปโหลดภาพถ่ายและข้อมูลลงใน Google form ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Google form และข้อตกลงต่าง ๆ ของ Google ตามที่ระบุไว้ในที่นั้น

วิธีการเข้าร่วมการประกวด

ส่งภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดขณะกำลังทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านทาง Google Form (https://forms.gle/w884KMXkCpbpzf88A) พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 50 คำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

ภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ jpg มีขนาด 2 เมกะไบต์ (MB) หรือน้อยกว่า แต่ขนาดของภาพต้องไม่เล็กว่า 1024×768 พิกเซล ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ควรมีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

เมื่อภาพถ่ายถูกส่งและอัปโหลดผ่าน Google form แล้ว จะถือว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพที่ส่งเข้าประกวด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือส่งภาพถ่ายอื่นมาแทนที่ได้ ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น ผู้เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้จะถือว่าได้ยอมรับกฎกติกาการประกวดนี้โดยอัตโนมัติ

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถเป็นได้ทั้งภาพถ่ายดิจิตอลหรือฟิล์ม แต่จะต้องเป็นภาพถ่ายต้นฉบับที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดหรือคนอื่นที่ได้อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดอย่างถูกต้อง

นอกจากภาพถ่ายแล้ว ผู้เข้าประกวดต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้: (i) ชื่อและนามสกุล (ii) อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ (iii) ที่อยู่สำหรับการส่งของทางไปรษณีย์ (iv) สัญชาติ (v) วันเกิด (vi) อาชีพ และ (vii) คำยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การประกวดนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามเวลาประเทศไทย สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 การพิจารณาตัดสินจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และจะเสร็จสิ้นในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อกำหนดด้านเนื้อหา

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ประกอบไปด้วยเนื้อหาลามกอนาจาร นัยทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง การเปลือยกาย ถ้อยคำหยาบคาย การนำเสนอความรุนแรง การเรียกร้องหรือปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง การจูงใจหรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของไทยและไม่มีเนื้อหาหรือภาพที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการประทุษร้าย หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หรือเหยียดหยามต่อผู้สนับสนุนการประกวด หรือกลุ่ม บุคคล หรือสถาบันใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนต้องยึดถือบรรทัดฐานพฤติกรรมอันดีของสังคมทั้งตามที่ปรากฏและโดยพฤตินัย กล่าวคือ เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่เป็นสาธารณชนทั่วโลก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเองและไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลที่สาม รวมไปถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ์ในชื่อเสียงของบุคคล (ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตโดยระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ (ง)) ด้านล่าง ผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้เกิด “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” โดยการนำเนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์มาใช้ อีกทั้งไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงผลงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนาและเนื้อหาของกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้
 • ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือความแตกต่างใด ๆ ด้านมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม การตีความ หรือการใช้ข้อกำหนดด้านเนื้อหาเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการคลี่คลายข้อสงสัยหรือความแตกต่างด้านมุมมองที่เกิดขึ้น
 • ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดรับรองว่า ตนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถ่ายและ/หรือบุคคลทั้งหมดที่มีภาพถ่ายหรือภาพเหมือนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายดังกล่าวแล้ว (หรือจากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีสถานะเป็นผู้เยาว์ในประเทศที่เขา/เธออาศัยอยู่) และผู้เข้าประกวดได้รับสิทธิ์ ใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทุกอย่างที่ปรากฏในผลงาน เช่น ดนตรี ภาพ ข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดยังรับรองด้วยว่า ตนพร้อมที่จะแสดงเอกสารที่น่าเชื่อถือเพื่อยืนยันถึงความยินยอม ใบอนุญาต ฯลฯ ในข้างต้นใด ๆ และทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอ หากไม่ได้รับสิทธิ์ หนังสือแสดงความยินยอม และการอนุญาตดังกล่าวเหล่านี้ ผู้สนับสนุนการประกวดมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์วิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

รายละเอียดภาพถ่าย

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ jpg มีขนาด 2 เมกะไบต์ (MB) หรือน้อยกว่า แต่ขนาดของภาพต้องไม่เล็กว่า 1024×768 พิกเซล ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ควรมีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

การตัดต่อหรือรีทัชภาพถ่าย: ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถทำการตัดต่อหรือรีทัชที่มากเกินจริง: ห้ามเปลี่ยนแปลง ลบ ขยาย หรือเคลื่อนย้าย องค์ประกอบใด ๆ ในภาพถ่าย (คน, สัตว์, วิวทิวทัศน์, สิ่งของ ฯลฯ) สามารถครอปภาพหรือปรับขนาดภาพ สามารถปรับแสงบางส่วนของภาพให้มืดหรือสว่างในระดับที่เหมาะสมได้

ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันที่เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • แต่ละบุคคลที่ส่งภาพถ่ายเข้ามาจะถือว่าเป็นผู้เข้าประกวดและเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล องค์กรไม่มีสิทธิ์ในการได้รับรางวัล ไม่ว่าจะในฐานะนิติบุคคลหรือผ่านการให้บุคคลเป็นตัวแทน ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อที่จะมีสิทธิ์รับรางวัล
 • บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประกวด: พนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการประกวด บริษัท Google, Facebook หรือรัฐบาลสหรัฐฯ หรือพนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัท หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การโฆษณา การตัดสิน การสร้าง การพัฒนา การดำเนินการ และ/หรือการบรรลุเป้าหมายของการประกวดนี้ และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึงคู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง และคู่สมรส หรือ “ลูกเลี้ยง” ของแต่ละคน) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
 • เมื่อภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมการประกวดแล้ว ชื่อของผู้เข้าประกวด (หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งาน กรณีผู้เข้าประกวดไม่ประสงค์ออกนาม) และประเทศ จะถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ตามดุลยพินิจของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น

การคัดเลือกผู้ชนะ

 • ภาพถ่ายทุกภาพจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยผู้สนับสนุนการประกวด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ ภาพถ่ายที่ไม่เป็นไปตามกฎกติกาดังกล่าวจะไม่ได้รับการนำขึ้นแสดง ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตรวจสอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายว่าผู้ที่มีศักยภาพในการเข้ารอบสุดท้าย หรือภาพถ่ายที่มีศักยภาพในการชนะการประกวด ได้ทำตามกฎกติกานี้อย่างแท้จริงหรือไม่ ก่อนนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของการประกวด มอบรางวัล ยอมรับว่าเป็นผู้ชนะ ฯลฯ
 • คณะกรรมการตัดสิน: ผู้ตัดสินการประกวดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จำนวน 3 คน คือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม และผู้ช่วยฝ่ายสื่อมวลชน
 • เกณฑ์การตัดสิน: ภาพถ่ายแต่ละภาพจะได้รับการพิจารณาและให้คะแนนโดยคณะกรรมการตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินต่อไปนี้ คือ การปฏิบัติตามกฎกติกา ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย การจัดการด้านเทคนิค (สุนทรียภาพและคุณภาพของภาพ) และการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
 • ผู้ชนะ: ผู้ชนะจะต้องลงนามและส่งเอกสารชี้แจงสิทธิ์และการยินยอมสละสิทธิ์เรียกร้องความรับผิด/การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ กลับมายังผู้สนับสนุนการประกวด ตลอดจนให้ชีวประวัติสั้น ๆ ตามความเหมาะสม และข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด มิฉะนั้นผู้ชนะหรือผู้เข้ารอบสุดท้ายจะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัลใด ๆ การที่ผู้สนับสนุนการประกวดไม่สามารถติดต่อผู้มีโอกาสชนะได้ อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์และ/หรือมีการเลือกผู้ชนะสำรองจากภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดที่เหลือ
 • ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งทางอีเมล การประกาศผู้ชนะอาจจะทำได้บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของสถานทูตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ผู้ชนะสามารถเลือกที่จะใช้นามแฝงแทนชื่อจริง และอาจร้องขอให้เก็บข้อมูลระบุตัวตนไว้เป็นส่วนตัวได้

รางวัล

 • 50 คนแรกที่ส่งภาพถ่ายพร้อมคำอธิบายจะได้รับขวดน้ำรักษ์โลกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล
 • รูปถ่ายที่ชนะการประกวดอาจถูกนำไปลงในสื่อสังคมออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยและ/หรือในอาณาเขตของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย รวมทั้งอาจได้รับการพิจารณานำไปจัดทำเป็นกิจกรรมในอนาคต
 • ผู้ชนะจะต้องยืนยันตอบรับรางวัลโดยการตอบอีเมลภายใน 3 วันปฏิทิน หากไม่ยืนยันตอบรับรางวัลภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ชนะสำรอง ผู้ชนะจะต้องให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องสำหรับการส่งรางวัลในกรณีต้องส่งของรางวัล ผู้สนับสนุนการประกวดจะไม่รับผิดชอบปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งของรางวัลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลักขโมย ความล่าช้า ความเสียหาย หรือการทำลาย/การสูญหายโดยอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการขนส่ง 
 • ส่วนของรางวัลที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถถ่ายโอน แปลง หรือเปลี่ยน และไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ภาษีอากรใด ๆ เนื่องจากหรือที่เกี่ยวข้องกับรางวัล และผลที่ตามมาซึ่งถูกรายงานไว้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดและสิทธิ์

 • ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ได้ให้การรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดหรือเนื้อหาใดที่ปรากฏในผลงาน และปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด รวมไปถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ที่ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวด
 • การประกวดและผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนและตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าประกวดมีกรรมสิทธิ์ในผลงานของตนเองโดยสมบูรณ์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าประกวด และผู้สนับสนุนการประกวดและรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่เรียกร้องลิขสิทธิ์ในผลงานของบุคคลใดก็ตามที่เข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าประกวดตกลงโดยเฉพาะเจาะจงว่าผู้สนับสนุนการประกวดได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดได้เพื่อการตัดสินผลงาน ผู้เข้ารอบสุดท้าย และ/หรือผู้ชนะ จะต้องอนุญาตให้ผู้สนับสนุนการประกวดมีสิทธิ์ในการใช้ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ จัดทำผลงานดัดแปลง และ/หรือจัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทั่วโลกโดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตและไม่เรียกเก็บค่าสิทธิ์ ตลอดจนอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงและโอนสิทธิ์ดังกล่าวได้ ด้วยการระบุถึงผู้เข้าประกวดว่าเป็นเจ้าของผลงานอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีใดก็ตามที่ผู้สนับสนุนการประกวดเห็นสมควร และจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด ๆ ผ่านสื่อช่องทางใด ๆ โดยไม่จำกัดระยะเวลา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบในการส่งผลงานเข้าประกวดและเนื้อหาของผลงานด้วยตนเองเพียงผู้เดียว รวมทั้งผลที่สืบเนื่องจากการส่งประกวดและเผยแพร่ผลงาน
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด รวมทั้งตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดและผลงานใดที่พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ได้ตลอดเวลา ผู้สนับสนุนการประกวดยังขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตรวจสอบในการเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและการปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้
 • หากไม่สามารถจัดหารางวัลหรือส่วนของรางวัลที่กำหนดได้ ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการจัดหารางวัลทดแทนที่มีมูลค่าและ/หรือคุณลักษณะเท่ากันหรือมากกว่า
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์และ/หรือตัดสินว่าขาดคุณสมบัติได้ตลอดเวลา หากมีเหตุให้เชื่อว่าบุคคลใด (1) ฝ่าฝืนกฎกติกาอย่างเป็นทางการ (2) ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของช่องทางการประกวด หรือ (3) กระทำการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติกรรมขาดน้ำใจนักกีฬาหรือสร้างความรบกวน หรือมีเจตนาที่จะสร้างความรำคาญ ประทุษร้าย ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลอื่นใด
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปรับเปลี่ยน ระงับ ยุติ หรือยกเลิกการประกวด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ผู้เข้าประกวดตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้และปกป้องผู้สนับสนุนการประกวด บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง พนักงานฝึกงาน และตัวแทนของผู้สนับสนุนการประกวด จากและต่อข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ข้อผูกมัด ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือหนี้ ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดจาก (1) การฝ่าฝืนกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ (2) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ส่วนบุคคล สิทธิ์ในชื่อเสียงของบุคคล หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ว่าจะประการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้ หรือ (3) ข้อกล่าวอ้างใดที่ระบุว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดสร้างความเสียหายใด ๆ แก่บุคคลที่สามบุคคลใดก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงความเสียหายทางการเงิน โดยการชดใช้ค่าเสียหายและการปกป้องจากความผิดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตลอดไปแม้การประกวดนี้จะสิ้นสุดลง
 • การจัดหา ตัดสิน และมอบรางวัลจะเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทยข้อที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทย ให้ใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการใช้บังคับ
 • ผู้สนับสนุนการประกวดและรัฐบาลสหรัฐฯ จะดำเนินมาตรการตามสมควรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ ของผู้เข้าประกวด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยอาจเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลติดต่อของผู้เข้าประกวด และอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวติดต่อผู้เข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สนับสนุนร่วมของการประกวดและ/หรือแก่บุคคลที่สามในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต
 • ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้งานจากการเข้าร่วมหรือความพยายามในการเข้าร่วมการประกวด หรือความสามารถหรือไม่สามารถอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวด ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดต่อปัญหาทางเทคนิคหรือความผิดปกติทางเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการประกวด ซึ่งรวมไปถึงข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, การเชื่อมโยงที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม เครือข่าย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไร้สาย หรืออินเทอร์เน็ต หรือปัญหาด้านการสื่อสารทางออนไลน์อื่น ๆ, ข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ แม่ข่าย หรือผู้จัดหาอินเทอร์เน็ตใดก็ตาม, การส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระเบียบ หรือผิดพลาด, ความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการส่ง, การส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลที่สูญหาย ล่าช้า เกินกำหนดเวลา หรือถูกสกัดกั้น, การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของการประกวดได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม, ความแออัดของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของการประกวด, การขัดขวางการดำเนินการประกวดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์หรือไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมแปลง การแฮกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล ไวรัส จุดบกพร่อง หนอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการกระทำที่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำลายองค์ประกอบใดก็ตามของการประกวด หรือความสูญเสีย การคำนวณที่ผิดพลาด การส่งผ่านข้อมูลผิดพลาด การไม่สามารถเข้าถึง หรือการสูญเสียบัญชีอีเมลที่ใช้เกี่ยวกับการประกวด
 • ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์การประกวดด้วยตนเอง ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดกับบุคคล ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือการสูญเสียประเภทใด ๆ ที่อาจเกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประกวด การใช้งานเว็บไซต์การประกวด หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์การประกวด ผู้ที่เข้าร่วมการประกวดตกลงที่จะให้ผู้สนับสนุนการประกวดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวดนี้ของผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ส่วนใดก็ตามของการประกวดนี้ถูกยกเลิกหรือทำให้ล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ อัคคีภัย การประท้วง เหตุแห่งสงครามหรือการก่อการร้าย หรือเหตุผลอื่นใด