ข่าวและเหตุการณ์

คำกล่าวในหัวข้อ “การมุ่งสู่อนาคตลุ่มน้ำโขงที่แข็งแกร่งและเชื่อมโยงกัน”

นายอาทุล เคชัป หัวหน้าคณะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก การประชุมหารือเชิงนโยบายกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง 12 มกราคม 2564 ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี Nguyen Van Thao และเวียดนามที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมหารือนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ รวมถึงกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง และขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วยครับ ในฐานะประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้ว เวียดนามปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย ทั้งยังจัดทำวาระการประชุมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแรงกล้า ซึ่งได้สร้างมาตรฐานระดับสูงสำหรับความเปิดกว้างและการไม่กีดกันของอาเซียน โดยรวมไปถึงการส่งเสริมพลังของสตรี แม้ว่าจะมีอุปสรรคจากโรคโควิด-19 ก็ตาม เวียดนามยังต่อสู้เพื่อลุ่มน้ำโขงในอาเซียน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของภูมิภาคนี้ต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียน และต่อเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก ความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อลุ่มน้ำโขง สหรัฐฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันนี้ต่อลุ่มน้ำโขง ในเดือนกันยายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศลุ่มน้ำโขงและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมด้วยเลขาธิการอาเซียน ได้เปิดตัวหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ด้วยความร่วมมือนานกว่า 1 ทศวรรษและความช่วยเหลือมูลค่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐจากอเมริกาภายใต้ข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง รวมถึงเงินทุนกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่อเมริกามอบให้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั่วอาเซียน เราให้คำมั่นว่าจะกระชับมิตรไมตรีและขยายขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ ๆ เช่น การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และความมั่นคงด้านสุขภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม»

เปิดตัวหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เอกสารข้อเท็จจริง สำนักงานโฆษก 14 กันยายน 2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน สหรัฐอเมริกา กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ได้เปิดตัวกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ (Mekong-U.S. Partnership) เพื่อย้ำจุดยืนความสัมพันธ์ที่ยืนนานระหว่างกัน ในโอกาสนี้ สหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการดำเนินงาน โดยร่วมมือกับสภาคองเกรส เพื่อยกระดับการสนับสนุนให้เกิดเอกราช ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล และการเติบโตที่ยั่งยืนในประเทศภาคีลุ่มน้ำโขง โดยตระหนักว่าการส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้สำคัญต่อเอกภาพและประสิทธิภาพของอาเซียนด้วยเช่นกัน การยกระดับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ตลอดช่วงการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) ตั้งแต่ปี 2552-2563 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้มอบเงินช่วยเหลือประเทศภาคีลุ่มน้ำโขงทั้ง 5 ประเทศแล้วเกือบ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยครอบคลุมด้านต่อไปนี้ โครงการด้านสาธารณสุข 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ การเติบโตทางเศรษฐกิจ 734 ล้านเหรียญสหรัฐ สันติภาพและความมั่นคง 616 ล้านเหรียญสหรัฐ สิทธิมนุษยชนและธรรมภิบาล 527 ล้านเหรียญสหรัฐ การศึกษาและบริการด้านสังคม ...
อ่านเพิ่มเติม»

สารจากไมเคิล อาร์. ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

สารจากไมเคิล อาร์. ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสวันชาติไทย ในนามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกัน ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองวันชาติไทย สหรัฐอเมริกามีความภาคภูมิใจในสัมพันธไมตรีและมิตรภาพของเรากับประเทศไทย ตลอดจนค่านิยมที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ สันติภาพ และความมั่งคั่งรุ่งเรือง ไมตรีทางการทูตของเราดำเนินมากว่า 200 ปีแล้ว และเรายังคงยึดมั่นในสายสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของเราสองประเทศอย่างไม่เสื่อมคลาย การเปิดตัวหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ในปีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่มีต่อชาติของเราได้เป็นอย่างดี และยังเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์บทใหม่ของเราอีกด้วย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวไทยในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองวันชาติไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสยกระดับและกระชับมิตรไมตรีของเราต่อไป
อ่านเพิ่มเติม»

สารจากเดวิด เฮล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านการเมือง เนื่องในโอกาสวันชาติไทย

สารจากเดวิด เฮล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านการเมือง เนื่องในโอกาสวันชาติไทย 5 ธันวาคม 2563 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ส่งคำทักทายมายังท่านทั้งหลายเนื่องในวันชาติแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นโอกาสให้เราคิดทบทวนถึงพันธมิตรที่เข้มแข็งและยาวนานระหว่างสหรัฐฯ และไทย ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 187 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสอง มิตรภาพของเรามีหลายแง่มุม ทั้งยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ที่เรามีร่วมกัน เมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว มิชชันนารีชาวอเมริกัน นายแพทย์แดน บีช แบรดลีย์ (หมอบรัดเลย์) เป็นแพทย์ชาวตะวันตกคนแรกที่เดินทางไปเยือนไทย และได้นำแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างวัคซีนไปด้วย และตั้งแต่นั้นมา ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมมือกันพัฒนายารักษาโรคบางโรคที่ร้ายแรงที่สุดในโลกขึ้น รวมทั้งโรคโควิด-19 ในเดือนกันยายน สหรัฐฯ และไทยเป็นพันธมิตรในสนธิสัญญากันมาครบ 65 ปี กองทัพของเราได้ต่อสู้ร่วมกันนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้นมา ปัจจุบัน กองทัพของสหรัฐฯ และไทย เข้าร่วมในการฝึกคอบร้า โกลด์ อันเป็นการฝึกซ้อมทางทหารครั้งสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และในปีนี้ด้วยเช่นกันที่เราได้เปิดตัวการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างสหรัฐฯ และไทย ไปจนถึงหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ซึ่งข้อริเริ่มทั้งสองนั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของสหรัฐฯ เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และเพื่อเอกราชของชาติไทย อเมริกาและไทยได้เป็นมิตร คู่ค้า และพันธมิตรตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา ...
อ่านเพิ่มเติม»

สารจากลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยส์ เนื่องในวันชาติไทย 2563

สารจากลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยส์ เนื่องในวันชาติไทย 2563 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน ดิฉัน วุฒิสมาชิกแทมมี่ ดักเวิร์ธ ขอให้เพื่อน ๆ ชาวไทยทุกคนมีความสุขในวันชาติ 5 ธันวาคมนี้นะคะ ดิฉันภูมิใจมากในมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐฯ ดิฉันมองว่าตัวเองเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของความสัมพันธ์นั้นในฐานะลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แสดงความยินดีกับราชอาณาจักรไทยในโอกาสอันดีนี้ และถวายความเคารพในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลปัจจุบัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ดิฉันได้มีส่วนร่วมนะคะ และขอกล่าวอีกครั้งว่า สุขสันต์วันชาติค่ะ
อ่านเพิ่มเติม»