คำแถลงโดยรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มารี ฮาร์ฟ

สหรัฐฯ มีความกังวลยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของกองทัพไทยเพียงไม่กี่วันหลังประกาศรัฐประหาร กองทัพได้ประกาศยุบรัฐสภา ควบคุมตัวบุคคล สั่งให้นักวิชาการและผู้สื่อข่าวบางคนเข้ารายงานตัว และยังคงจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชน สหรัฐฯ ขอเรียกร้องอีกครั้งให้กองทัพไทยปล่อยตัวบุคคลต่างๆ ที่ถูกควบคุมตัวด้วยเหตุผลทางการเมือง ยุติข้อจำกัดต่อสื่อมวลชน และดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีการบริหารแผ่นดินโดยพลเรือนและกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง